Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Prvá Bratislavská Pekárenská, a. s.

PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a. s., nachádzajúca sa na pravom brehu Dunaja, v mestskej časti Petržalka, patrí k popredným výrobcom pekárenských produktov na Slovensku už niekoľko rokov. O jej histórii, plánoch a aktuálnom pohľade na pekárstvo sme sa rozprávali s jej generálnym riaditeľom Ing. Vladislavom Baričákom.

 

Pán riaditeľ, v názve spoločnosti máte Prvá, no nezostali ste len pri slovách. Ste prvá pekáreň v strednej Európe, ktorá využíva plne automatizované dávkovanie tekutého droždia, ste prvá slovenská pekáreň certifikovaná systémom IFS a ISO 22000, ste prvá slovenská pekáreň, ktorá investovala do detektorov kovov… V čom pramenia vaše prvenstvá?
Naše prvenstvá pramenia v tom, že chceme optimálne skĺbiť tradičné pekárske remeslo s modernými technológiami a kontrolnými mechanizmami. Sme spoločnosť, ktorá sa snaží zavádzať do tradičnej pekárskej výroby inovatívne prvky, ktoré zvyšujú produktivitu práce, no hlavne kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Našou snahou je používať tie najkvalitnejšie suroviny, zachovať tradičnú chuť a vzhľad produktov.


Na slovenskom trhu pôsobíte už niekoľko rokov, prešli ste mnohými zmenami. Ako by ste zhodnotili váš vývoj od samotného začiatku?
Vývoj našej spoločnosti vždy úzko súvisel a súvisí s vývojom na slovenskom pekárenskom trhu. Aby ste vedeli zabezpečiť optimálne výrobné a obchodné procesy musíte mať dokonalé vedomosti o požiadavkách trhu. Na základe týchto vedomostí sa musí určiť stratégia a cieľ. Našou stratégiou bola koncentrácia výroby, čo sme dosiahli fúziou pekárne Dúbravanka, a. s., a pekárne PaC Petržalka, a. s. Touto fúziou sme naplnili výrobné kapacity, optimalizovali výrobné procesy, zvýšili efektivitu výroby ako aj produktivitu práce. Ďalšou súčasťou stratégie bola technicko-technologická modernizácia výrobných zariadení, automatizácia výrobných procesov a zefektívnenie logistických nákladov. Cieľom tejto stratégie bolo zníženie výrobných nákladov a zabezpečenie štandardnej vyrovnanej kvality našich produktov. Týmto sme dosiahli zvýšenie konkurencieschopnosti a stabilné miesto na slovenskom trhu.


A ako sa zmenilo za toto obdobie pekárenské prostredie, resp. aký nasledovný vývoj možno očakávať?
Za obdobie posledných desiatich rokov sa pekárenské prostredie neustále vyvíja a mení, čo je prirodzená reakcia na zmeny trhu. Trh je neustále a čoraz viac ovplyvňovaný nadnárodnými reťazcami, z čoho vyplývajú požiadavky najnižšej ceny, celoslovenských závozov, spätných bonusov a pod. Na tieto tlaky zo strany reťazcov musia reagovať aj výrobcovia – pekári. Podľa mňa bude vývoj v pekárenskom prostredí v najbližších rokoch kopírovať aktuálny stav. To znamená, že bude musieť zákonite dôjsť k ďalšej modernizácii, automatizácii a koncentrácii výrobných kapacít, aby producenti dokázali vyrábať čo najlacnejšie a tým si udržali konkurencieschopnosť. Toto môžeme očakávať u silných a veľkých producentov, ktorí s tým majú skúsenosti a majú aj dostatočnú ekonomickú silu na to, aby to mohli zrealizovať. Menší výrobcovia sa budú orientovať na výrobu špeciálnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a budú mať snahu umiestniť čo najviac vlastnej produkcie vo vlastných predajniach, ktorých počet budú postupne rozširovať. Vývoj pekárenského prostredia môže významne negatívne ovplyvniť aktuálna cena múky. Tento negatívny vývoj ceny múky a neschopnosť presadenia vyššej ceny na výstupe, môže mať u niektorých ekonomicky slabších pekárov aj fatálny dopad.

     

 

O Slovákoch je známe, že sú skôr konzervatívni a inklinujú k tradičným chutiam. Ako vnímate trendy v spotrebe pekárenských výrobkov?
Ešte stále víťazí klasika (rožok a pšenično-ražný chlieb), no slovenský spotrebiteľ už zďaleka nie je taký konzervatívny. Rád skúša nové chute, nové trendovévýrobky, čo súvisí aj so životným štýlom. Spotrebiteľ očakáva široký výber, vyrovnanú vysokú kvalitu a čerstvosť výrobkov za čo najnižšiu cenu. Postupne rastie aj predaj baleného sortimentu s predĺženou dobou trvanlivosti, predaj cereálnych a celozrnných produktov ako aj rôznych sladkých a slaných špecialít. Samozrejme, nezabúdam ani na rozmach predaja mrazeného rozpekaného pečiva.


Dlhodobým problémom v pekárskom odvetví je fluktuácia zamestnancov. Nočné zmeny, pomerne ťažká manuálna práca pri vysokých teplotách odrádzajú mnoho uchádzačov o pracovné miesto. Ako sa vyrovnávate s týmto problémom?
Práca v pekárni je stále ťažká, čo súvisí najmä so zmenovou prevádzkou. No na druhej strane musím skonštatovať, že práca v modernej pekárni, ktorou PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a. s., je, už nie je len o ťažkej manuálnej práci, ale aj o práci s modernými výrobnými linkami, ktoré sa ovládajú prostredníctvom počítačov a výrobný proces je automatizovaný od dávkovania surovín cez miesenie, delenie, tvarovanie až po kysnutie a výpek. V takomto prípade pekár špecialista kontroluje nastavený výrobný postup a v prípade výskytu odchýlok koriguje výrobný proces tak, aby bol výsledný produkt v požadovanej kvalite. Takáto práca je veľakrát motivujúca aj pre mladých ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k riadeniu automatických liniek, no dôležité je, aby takíto pracovníci boli zasvätení aj do pekárskeho umenia a dodali finálnemu výrobku aj kus svojho srdca a znalostí. Samozrejme, že aj napriek vysokej automatizácii sa v našej pekárni vyrába množstvo výrobkov ručne s tradičnými receptúrami a pekárskymi postupmi. Nemôžeme zabúdať na to, že cesto je stále živý materiál a na jeho veľakrát nevypočítateľné zmeny nedokáže zareagovať okrem skúseného odborníka žiadny moderný stroj ani počítač.
Som rád, keď môžem povedať, že v našej spoločnosti je stabilizovaný kolektív a fluktuácia kľúčových ľudí je minimálna. Touto cestou im chcem poďakovať za ich prácu, ktorú pre našu spoločnosť vykonávajú.

 

…v súčasnosti zamestnávate…
V súčasnosti zamestnávame 260 pracovníkov. Taktiež využívame externých pracovníkov v oblasti výroby, hlavne na menej náročné a nárazové práce, ako aj externých dopravcov. Celkovo sa na chode spoločnosti vrátane služieb a manažmentu podieľa približne 350 ľudí. Používanie externých brigádnických zamestnancov nám dáva výhodu rýchlej reakcie pri zvyšovaní výroby, kedy dokážeme operatívne zareagovať a uspokojiť požiadavky zákazníka. Naopak, ak zaznamenáme pokles výroby, vieme okamžite zareagovať aj so znížením personálnych nákladov tým, že znížime počty externých zamestnancov.

 

Byť na čele veľkej spoločnosti nie je ľahké, prináša to veľa zodpovednosti, odvahy, nových výziev a dôležitých rozhodnutí…
Nehodnotím svoju prácu, či je ľahká alebo ťažká. Dôležité je, že ma napĺňa a baví. Samozrejme, zodpovednosť je veľmi veľká, či už zodpovednosť voči majiteľom, nadriadeným, ale aj k zamestnancom a odberateľom, no na druhej strane som rád, keď aj vďaka mojim vedomostiam, skúsenostiam a zodpovednosti spoločnosť napreduje. Čo sa týka dôležitých rozhodnutí, snažím sa ich nerobiť od zeleného stola. Pre každé dôležité rozhodnutie je pre mňa podstatné, aby som si vypočul názory našich odborníkov, či už v PRVEJ BRATISLAVSKEJ PEKÁRENSKEJ, a. s., alebo UNITED BAKERIES, tiež som rád, keď si môžem vypočuť názor kolegu alebo nadriadeného. Až na základe týchto informácií sa snažím rozhodnúť čo najlepšie. Pre každého manažéra, ako aj pre mňa, sú nové výzvy veľmi motivačné faktory, ktoré ma posúvajú dopredu a motivujú k naplňovaniu náročných cieľov.

                                                        


PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a. s., má vo svojom výrobnom programe desiatky produktov. Ktorý z nich si našiel nenahraditeľné miesto vo vašom jedálničku, resp. vašich rodinných príslušníkov?
Osobne som verný čerstvému pšenično-ražnému chlebu a mojou topfavoritkou je vianočka, bez ktorej si nevieme doma predstaviť sobotňajšie ráno.

 

Ďakujeme za rozhovor.

 

Kontakt:
Prvá Bratislavská Pekárenská, a. s.
Budatínska 36
051 05 Bratislava
Tel.: 02 60 10 10 11
Fax: 02 68 20 83 49
e-mail: sekretariat@united-bakeries.sk