Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s

 

Jaké máte portfolio výrobků?
Náš výrobní a prodejní sortiment čítá přes 350 druhů výrobků.Hlavní produkty jsou konzumní chleby v různých gramážích, běžné pečivo (rohlíky, housky), celozrnné pečivo, formové racionální chleby, jemné pečivo, měkká cukrařina, polotrvanlivé cukrářské výrobky. Specializujeme se na výrobu polotrvanlivých cukrářských výrobků. Nejznámější jsou linecké třené rohlíčky v několika variantách. Velkou část prodeje tvoří linecké rohlíčky polomáčené s ovocnou náplní, které prodáváme i pod privátními značkami obchodních řetězců. Ve všech sortimentních skupinách naší produkce se snažíme držet krok se světovými trendy a neustále své výrobky inovujeme. Jednou z posledních novinek jsou linecké třené rohlíčky v jogurtové polevě s višňovou náplní.

Jste poměrně velká pekárna – navíc ještě poblíž hranic s Německem, vyrábíte něco na export?
V současném období vyvážíme polotrvanlivé pečivo prostřednictvím obchodních řetězců na Slovensko, do Maďarska a Rakouska. Podíl vývozu na celkových docílených tržbách se pohybuje kolem 3 %.

 

V úvodu rozhovoru jste se zmínil o rozsáhlých investicích. Plánujete rozvoj dalších, nových výrobních technologií?
Řekl bych, že výrobní vybavení naší společnosti odpovídá standardu českých průmyslových pekáren střední velikosti. Naším nejnovějším zařízením je kompletní automatická linka na výrobu chleba společně se zařízením na využívání odpadního tepla. Vlastníme průmyslové linky na výrobu běžného pečiva. Jemné pečivo vyrábíme převážně tradičním ručním způsobem. Kromě pekařské výroby máme i cukrářské výrobny a naší specializací je výroba polotrvanlivého cukrářského pečiva s odpovídajícím strojním vybavením. Dále pak vlastníme některé moderní sólo stroje, jako např. detektor kovů, baličku, potahovací stroj a další. Kromě výrobního zařízení samozřejmě disponujeme i rozsáhlým vozovým parkem, který čítá na 70 aut, v němž původní rozvážkové Avie postupně nahrazujeme auty značky Renault.

 

 

Jakou roli podle Vás hraje obal výrobku?
Snažíme se, aby obal byl charakteristický, aby zákazník poznal naše zboží mezi množstvím jiných podobných produktů, aby již z dálky bylo naše zboží viditelné a aby se obal výrobku neměnil ze dne na den. Lépe se prodává produkt, o jehož kvalitě se zákazník sám přesvědčí a u nějž má možnost si toto opakovaně ověřit. Inovovat obal i výrobek můžeme
tehdy, je-li tento již v povědomí zákazníka. Ten bude svůj oblíbený produkt vyhledávat i nadále, dle jemu již známých charakteristických znaků uvedených na obalu. Naše společnost má od roku 1998 zaregistrovanou privátní značku Klasa jako identifikační značku našich výrobků. Produkty označené touto naší Klasou, zároveň s charakteristickým logem naší společnosti, zákazníkům napovídá, že jim nabízíme tradičně chutné a zdravotně nezávadné kvalitní výrobky.

 

Můžete mi popsat, jak se podle Vás vyvíjí situace na trhu? Mění se preference? Jak Vás
ovlivňuje změna životního stylu – zdravá výživa, dia produkty, méně času na pečení, atd.?

Ani naše společnost nehodlá stát opodál proudu zdravé a racionální výživy. O tyto výrobky je
u spotřebitelů stále větší zájem a my se snažíme tento sortiment rozšiřovat o stále nové druhy. Připravili jsme, a jsou již v prodeji, racio marokánky s jogurtovou polevou. Na trh jsme uvedli novou řadu třených rohlíčků se sladidlem a fruktózou, vhodnou i pro diabetiky v rámci stanoveného dietního režimu. I my připravujeme BIO program, ovšem v sortimentu
rychloobrátkového zboží je to velice složitý a nelehký úkol.

 

 

Kde všude je možné si vaše výrobky zakoupit?
Klasickým pekařským a cukrářským sortimentem denně zásobujeme podstatnou část celého Plzeňského, částečně Jihočeského a Středočeského kraje. Polotrvanlivým cukrářským sortimentem zásobujeme prostřednictvím nadnárodních obchodních řetězců a jejich centrálních skladů síť supermarketů a hypermarketů v celé České republice. Vliv zahraničního sortimentu, srovnatelného s naším výrobním sortimentem, se prozatím výrazně neuplatňuje, s výjimkou různých druhů racionálních chlebů s dlouhým datem minimální trvanlivosti.

 

 

Máte vlastní firemní prodejny?
Část našeho sortimentu prodáváme v našich pěti firemních podejnách v Klatovech, Sušici a Domažlicích. Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. se snaží postupně rozšiřovat vlastní síť prodejen, jejichž cílem je posilování značky a budování image společnosti. Další předností firemních prodejen je možnost nabízet zákazníkům nejčerstvější výrobky.

 

Jaké máte plány do budoucna?
V následujících letech bude těžiště našich aktivit spočívat především v naplňování dlouhodobé strategie na poli inovace a cílené strategie pro postupné rozšiřování trhu. Pro úspěch firmy a jejích výrobků je dnes samozřejmostí splňovat celou škálu zákaznických očekávání, a to jak samotnými výrobky, tak i nabízeným servisem. Blízký vztah k zákazníkovi je předpokladem úspěchu společnosti.


Blízký vztah k zákazníkovi a určitě záruka kvality…
Přesně tak. Jak jsem již zmínil, je naše společnost certifikována podle normy ISO 22 000. V současné době se připravujeme na certifikační audit dle Integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin, jehož součástí je vedle ISO normy i mezinárodní standard BRC, IFS.

 

 

Jaká byla vlastně Vaše profesní kariéra?
Vyučil jsem se v oboru pekař a tomuto řemeslu jsem zůstal věrný. V pekárenském průmyslu pracuji již 52 let. Od roku 2003 zastávám u společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. post generálního ředitele. Během své pracovní kariéry jsem vykonával několik
pekařských profesí, a to jako pekař, samostatný technolog, mistr-pekař, zástupce vedoucího pekárny a vedoucí pekárny. Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., protože jim patří velký dík za jejich obrovský přínos při posilování naší pozice na trhu. Děkuji i všem zákazníkům za jejich rozhodnutí  pro naše výrobky a jejich věrnost naší značce. Jsem si velmi dobře vědom, že bez usilovné práce všech mých spolupracovníků, stejně jako našich dodavatelů, odběratelů, zákazníků a vůbec všech obchodních partnerů, by nebylo ničeho z toho dosaženo. Ještě bych chtěl vyslovit poděkování společnosti Lesaffre Česko (bývalá Česká drožďárenská společnost) za dodávky droždí stále dobré kvality.

 

 

Chtěl byste něco vzkázat kolegům pekařům a cukrářům?
Protože se velmi rychle blíží tolik očekávané dny sváteční – Vánoce a Nový rok, chtěl bych touto cestou popřát všem pekařům a cukrářům klidné a šťastné Vánoce v kruhu nejbližších a do nového roku pevné zdraví, hodně radosti a co nejméně starostí a zklamání.

 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů.

 

Kontakt:
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Za Tratí 602, 339 15 Klatovy IV
Tel.: 376 344 111
Fax: 376 310 640
E-mail: reditel@pecukt.cz
www.pecukt.cz