Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Pekáreň Coop Jednota Trstená

Pozrime sa bližšie na „mladú“ pekáreň v Trstenej, ktorá funguje pod vlajkou Coop Jednoty, verejnosti dobre známej sieti potravín na Slovensku. Vznik a fungovanie tejto pekárne nám priblíži predsedníčka spotrebného družstva Coop Jednota – pani Anna Betušťáková, ktorá aj napriek problémom, ktoré súvisia s prevádzkou pekárne, považuje jej otvorenie za správne rozhodnutie.

 

Coop Jednota, spotrebné družstvo, je dobre známa a rozšírená sieť predajní potravín po celom území Slovenska. Čo vás podnietilo k založeniu vlastných pekární?
COOP Jednoty mali vlastné pekárne aj v minulosti. Venovali sa aj centrálnym výrobniam, cukrárňam, lebo mali vlastnú sieť a mohli svoje produkty predávať. Politická atmosféra na sklonku 80-tych rokov zmenila aj postavenie družstiev. Trhové hospodárstvo negatívne zasiahlo hospodárenie družstiev. Transformačný zákon v roku 1992 nebol najšťastnejší, boli v ňom viaceré obmedzenia. Po tomto období spotrebné družstvá ostali zachované, ale zamerali sa na predaj potravinárskeho tovaru a tovaru dennej spotreby. Spotrebné družstvá vlastnia šesť pekární: Brezno, Trstená, Dunajská Streda, Nitra, Krupina, Trnava a niektoré družstvá vstúpili do pekární ako akcionári.

 

Mohli by ste nám bližšie predstaviť Pekáreň Coop Jednota v Trstenej?
Nakoľko naše družstvo v tom čase vlastnilo budovy – prevádzky, ktoré nemalo význam držať ani v prenájme, rozhodli sme sa v priestoroch bývalej centrálnej výrobne v Trstenej vybudovať pred dvoma rokmi pekáreň. Samozrejme, museli sme tam riešiť prístavbu budovy, v ktorej sú umiestnené pece, a to dve rotačné, jedna chlebová so sádzačom do pece a kysiareň. V pekárni pracujú zamestnanci na tri zmeny, spolu máme zamestnaných 21 pracovníkov a dvoch šoférov na rozvoz výrobkov.

 

Pekáreň Trstená zásobuje len vašu predajňu v Trstenej alebo aj iné Coop predajne v bližšom okolí, poprípade dodávate aj do iných obchodov?
Produkcia výroby z našej pekárne plní 55 % predaja pekárenských výrobkov v našej sieti, preto nie je možné uspokojiť zákazníkov len našou produkciou. Zatiaľ len rozbiehame ponuku nášho sortimentu v liptovsko- -mikulášskej COOP Jednote a hornooravskej nemocnici.

 


Ktoré pekárenské výrobky zo sortimentu najviac chutia vašim zákazníkom a ako svojich zákazníkov hodnotíte?
Nosnými výrobkami sú chleby, a to zemiakové a pšenično-ražné, vianočky, záviny, rožky. Čo sa týka zákazníkov, sú rôzni, jedni sa javia ako veľkí konzervatívci, iní promptne a zároveň individuálne reagujú aj na novinky. Zákazníci si majú možnosť vybrať zo širokej škály výrobkov. Vyrábame takmer 40 druhov produktov.

 

Ako sa vyrovnávate s konkurenciu?
Oproti konkurencii máme tú výhodu, že máme vlastnú sieť. Určite nebolo ľahké osloviť zákazníka s novou ponukou výrobkov, ale kvalita a široký sortiment výrobkov si našli svojich zákazníkov.


S akými najväčšími prekážkami sa stretávate v tomto biznise?
Tento biznis som si predstavovala jednoduchšie ako to v skutočnosti začínalo. Najväčší problém boli pracovníci, ktorí boli nekvalifikovaní, ale desiatim z nich sme umožnili získať certifikát pekára. Aj tak pretrvával problém zosúladiť tento kolektív. Za dva roky je tam už tretí
vedúci. Dôležité je zosúladiť prácu, zodpovednosť za kvalitu a za objednané množstvá pri dodávkach na prevádzkových jednotkách. Je pravda, že sme sa všetci museli učiť zvládať túto prácu a urýchlene riešiť vzniknuté problémy. Myslím si, že aj napriek problémom sme
sa rozhodli správne.

 

Podľa čoho si vyberáte dodávateľov surovín?
Dôležitá je kvalita a cena požadovaných surovín, a taktiež ochota dodávateľa rýchlo zareagovať na našu objednávku.

 

Aký očakávate vývoj cien múky na nasledujúce obdobie?
Keďže úroda pšenice v tomto roku bola dostatočná, boli by sme potešení, keby cena bola nižšia. Naši dodávatelia zatiaľ garantujú dohodnuté ceny a avizujú stabilitu (avšak sme pripravení poradiť si s miernym zvýšením cien).


Vidíte priestor na zdražovanie pekárenských výrobkov? Je to potrebné?
Iba v prípade, že to bude nevyhnutné, ale nechceme zdražovať výrobky iba na úkor spotrebiteľa, a preto sa niektoré zvýšenie snažíme preniesť do našich réžií.

 

Ako sa vás dotkla hospodárska kríza?
Hospodárska kríza každému každému načrela hlbšie do vrecka. Kúpyschopnosť obyvateľov je nižšia. Zákazníci nakupujú, ale priemerný nákup činí cca 2,50 €. V našom regióne cítime v tomto sortimente silnú konkurenciu zo susedného Poľska, ktoré otvára stánky so svojím sortimentom. Pociťujeme ju ako každý obchodník, a preto sa snažíme bojovať o každého zákazníka.

 

Ako hodnotíte spoluprácu so spoločnosťou Lesaffre Slovensko a ich výrobky?
Spoluprácu hodnotíme dobre, vybavovanie objednávok je rýchle a kvalitné. Vaši technológovia zavádzajú nové suroviny a výrobky aj v našej pekárni.

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov do budúcnosti.

 

Kontakt:
Coop Jednota Trstená,
Oslobodenia 940/49,
02801 Trstená,
Pekáreň 116
www.coop.sk

 


Uverejnené názory nemusia vyjadrovať stanovisko vydavateľa.