Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Výroba droždia

Droždie, resp. jeho vlastnosti sú ľudstvu známe už z čias neolitu, avšak na jeho bližšie popísanie a prvú výrobu si muselo ľudstvo počkať až do polovice 19. storočia. V tomto období, presnejšie v roku 1873 sa rodí aj prvé droždie pod značkou Lesaffre.

 

Výroba droždia, čiže zrod nového organizmu, si vyžaduje svoj čas a precíznosť. Všetko sa to začína vo výskumnom pracovisku, kde naši vývojoví pracovníci vyberajú a „trénujú“ tie najlepšie kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae, ktoré sa vzápätí použijú pri procese výroby. Samotná výroba pozostáva z dvoch fáz: laboratórnej a priemyselnej. Počas laboratórnej fázy dochádza k množeniu vopred pripravených buniek v 3 po sebe nasledujúcich krokoch v sterilnom prostredí. V tejto časti výroby je veľmi dôležité, aby rozmnožujúce sa bunky dostali tú najlepšiu výživu v podobe vitamínov, minerálov a čistých cukrov. Výsledkom laboratórnej fázy je niekoľkonásobné zväčšenie objemu hmoty a kultúra pripravená na ďalšiu výrobu (pozri obr. 1). Všetko sa to udeje v priebehu 48 hodín (16 hod. rozmnožovanie v skúmavke, 16 hod. v lirovej banke a 16 hod. v Johannovej nádobe). Ako laboratórna, tak aj priemyselná časť výroby prebieha v troch fázach (propagácia – matičný krém – komerčný krém), počas ktorých sa droždie rozmnožuje vo fermentoroch s kapacitou niekoľkých desiatok ton. Aj tu rozmnožujúce sa kvasinky dostávajú svoju potravu v podobe roztoku melasy (zdroj cukru), vitamínov a ďalších dôležitých prvkov, ako je napr. dusík či fosfor. Celý proces prebieha za prítomnosti kyslíka, teda v aeróbnom prostredí, ktoré umožňuje bunkám rozmnožovať sa delením. Výsledkom zhruba 52- hodinového procesu je tzv. krém alebo ináč nazývaný kvasničné mlieko (z niekoľkých buniek Saccharomyces cerevisiea sa pripraví, v závislosti od kapacity fermentorov, približne 150 ton kvasničného mlieka za viac ako 4 dni). Kvasničné mlieko sa ďalej používa na výrobu tekutého, sušeného, alebo ako ho najčastejšie my poznáme, lisovaného droždia. Predtým ako sa kvasničné mlieko zbaví prebytočnej vlhkosti čistí sa na separátoroch od zvyškov potravy, ktorú prijímali kvasinky počas svojho rastu. Odpadová voda sa ďalej spracováva v čističke, ktorá je súčasťou výrobných závodov skupiny Lesaffre. Sušenie droždia prebieha na špeciálnych filtroch, ktoré za pomoci vákua odstraňujú z droždia vodu, čo umožní jeho ďalšie lisovanie do nami známych blokov. Takto sfinalizované droždie je ešte potrebné zachladiť, skontrolovať všetky kvalitatívne parametre a následne prepraviť k vám, pekárom.
 

schéma výroby droždí