Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Tekuté droždí pro průmyslové pekárny

Minule jsme vám představili systém Kastalia. Zařízení pro chlazení a dávkování tekutého droždí je určeno zejména pro řemeslné pekárny, které mají spotřebu droždí od 50 do cca 400 kg čerstvého droždí týdně. V tomto čísle pro vás máme informace o zařízeních, určených pro použití tekutého droždí v průmyslových pekárnách.

Společnost Lesaffre nabízí různá řešení využití tekutého droždí pro průmyslové pekárny v podobě tzv. instalací (systém složený ze zařízení, která umožňují skladování, dávkování a také sanitaci použitých potrubí tekutého droždí). V následujícím článku nejprve shrneme výhody tekutého droždí obecně, poté vám představíme dva základní typy instalací.

 

Výhody tekutého droždí pro průmyslové pekárny:

 

 

  • automatika = menší pracnost 
  • vysoká přesnost dávkování 
  • malé množství odpadu při použití  droždí
  • vysoká úroveň hygieny a čistota  pracovního prostředí

 

V průmyslových pekárnách se můžeme setkat v zásadě se dvěma typy instalací – tzv. tankovými nebo kontejnerovými. Oba typy se liší především použitým způsobem skladování droždí a to podle zpracovávaného množství.

 

Instalace tekutého droždí ve vaší pekárně?

 


Máte zájem dozvědět se více o instalacích tekutého droždí? Kontaktujte nás! Navštívíme vás, vyslechneme si vaše představy o používání tekutého droždí ve vaší pekárně a případně navrhneme zdarma projekt instalace, včetně možností fi nancování. To vše nezávazně a bezplatně.

 

 

Instalace č. 1 – systém za použití nerezových tanků

Ukázka instalace tekutého droždí pro velké průmyslové pekárny. Instalace sestává ze dvou nerezových tanků, které je možno podle přání zákazníka, a podle dispozičních možností, instalovat vně nebo uvnitř pekárny (oba způsoby mají své přednosti a nedostatky). Tento typ je určen především pro průmyslové výrobny s vysokou spotřebou droždí. Tanky jsou potrubním systémem napojeny na mísící zařízení. Dávkování probíhá automaticky a tekuté droždí se smíchá přímo v mísícím zařízení se všemi ostatními ingrediencemi (mouka, sůl, atd.) Instalace se skoro vždy skládá z následujících částí: skladovací tanky, ovládací a řídící jednotka, čerpadla, chladící jednotka, potrubní rozvody a zařízení pro čištění (tanků, rozvodů a chladící jednotky). Droždí se v tancích skladuje při teplotě mezi + 2 až + 4 °C. Většina částí instalace je vyrobena z nerezu. Dávkování se provádí prostřednictvím ventilů a průtokoměrných sond pro zajištění přesnosti. Dávkovací zařízení se nastavuje a ovládá pomocí řídící jednotky. Popsaná instalace se umisťuje do prostor uvnitř pekárny, podobné instalace je však možné vybudovat také v exteriéru.

 

 

Instalace č. 2 – systém za použití plastových kontejnerů

Tento systém je určen pekárnám, které mají nižší spotřebu droždí. Tekuté droždí se přepravuje v plastových kontejnerech, které slouží současně jako skladovací nádoby. Pro přepravu je nutno využívat chladicí kamiony, stejně jako pro čerstvé lisované droždí. Zásobovací cyklus je přizpůsoben potřebám zákazníka. Zásobní kontejnery se uchovávají v chlazené skladovací jednotce. Odtud se kontejner připojí potrubním systémem k řídícímu bloku dávkování a k mísící jednotce. Technicky je instalace v podstatě stejná jako v předešlém případě. Liší se pouze velikostí skladovacích prostor (tank vs. kontejner) a případně odlišnou dimenzí potrubí. Úroveň automatizace závisí na požadavku zákazníka a ovlivňuje fi nanční náročnost celé investice.

 

Jsem vám k dispozici na:
tel.: 602 752 624
e-mail: slozil@lesaffre.cz

 

Zdeněk Složil – obchodní ředitel Lesaffre Česko, a.s.