Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Slovenské pekárske remeslo sa zviditeľňuje

V posledných rokoch sa pekárske remeslo dostalo na okraj celospoločenského záujmu, a produkt, ktorý ešte niektorí z nás voláme Boží dar, zdegradoval na komoditu, ktorá sa stala nástrojom mocných na prilákanie kupujúcich do svojich sietí, resp. ako nástroj na populistické vybudovanie dojmu lacnej obživy pre našu spoločnosť.

 

 

V duchu hesla: „Pomôž si človeče sám, aj Pán Boh ti pomôže“, bojuje Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska (RZS) za zviditeľnenie pekárskeho remesla v našom priestore. Inak tomu nebolo ani v dňoch 24. – 27. 1. 2013, kedy sa konal na bratislavskom výstavisku Incheba veľtrh Danubius Gastro, o ktorom sme vás informovali v predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Súčasťou veľtrhu bol už 7. ročník medzinárodnej súťaže o „Najlepší Bratislavský rožok“, ktorého organizácia bola zastrešená Cechom pekárov a cukrárov RZS. Rovnako sme vás informovali o záujme organizátora pozdvihnúť povedomie verejnosti o kvalite pekárenských výrobkov z dielní slovenských pekárov a dať im priestor na prezentáciu svojich zručností a produktov. Cechu pekárov a cukrárov RZS sa podarilo prilákať do výstavnej haly D2 niekoľko našich pekární, na čo sme už dobrých pár rokov neboli zvyknutí. Popri prezentácii výrobcov pečiva prebiehala aj súťaž o „Najlepší chlieb“ v rôznych kategóriách a o „Najlepší nový pekársky a cukrársky výrobok“. O tom, že účasť slovenských pekárov na výstave zarezonovala, svedčí okrem záujmu verejnosti aj prítomnosť prezidenta SR, Ivana Gašparoviča. Do tohtoročnej súťaže o „Najlepší Bratislavský rožok“ a „Najkrajšie brioškové tvary“ sa prihlásilo 13 družstiev z 11 organizácií, celkovo 37 jednotlivcov. Ako po minulé roky, tak aj teraz sa prezentovali okrem slovenských aj české a maďarské družstvá. Počas súťaží sa konali aj kurzy pečenia Bratislavských rožkov pre širokú verejnosť. Účastníci okrem nových zručností získali aj osvedčenie o tom, že ovládajú základy výroby tohto produktu, chráneného v rámci EÚ ako zaručená tradičná špecialita. A ako dopadli výsledky hlavnej súťaže?

 

Jednotlivci „Bratislavský rožok“, majster

1. miesto: Hidasi Lajos, Magyar Péksövetség

2. miesto: Kateřina Sedláková, SOŠ, Jeseník, ČR

3. miesto: Róbert Földes, Pekáreň F+K, Komárno

 

Jednotlivci „Bratislavský rožok“, junior

1. miesto: Zuzana Strelníková, SOŠ Banská Bystrica

2. miesto: Szántó Petra, Magyar Péksövetség

3. miesto: Jessica Škůrková, SOŠ Jeseník, ČR

 

Jednotlivci „Najlepšie brioškové tvary“, majster

1. miesto: Nardai Anita, Magyar Péksövetség

2. miesto: Andre Belková, ŽP Gastroservis Podbrezová

3. miesto: Alžbeta Györiová, Hotelová akadémia Košice

 

Jednotlivci „Najlepšie brioškové tvary“, junior

1. miesto: Patrícia Bednáriková, SOŠ Banská Bystrica

2. miesto: Bordas Renata, Magyar Péksövetség

3. miesto: Dominika Smolenová, SOŠ Kežmarok

 

Udelené boli aj tri zvláštne ceny:

Cena cechmajstra pekárov a cukrárov západného Slovenska – SOŠ Nitra

Cena cechmajstra pekárov a cukrárov východného Slovenska – SOŠ Topoľčany

Cena Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů ČR – SOŠ Bratislava

 

Bohato bola obsadená aj súťaž o „Najlepší chlieb“. Svojou kvalitou sa o priazeň odbornej poroty a návštevníkov výstavy uchádzalo spoločne 50 výrobkov. Odborná porota posudzovala senzorické a organoleptické vlastnosti výrobkov. V jednotlivých kategóriách ocenili najlepšie výrobky víťaznými trofejami a niekoľko ďalších výrobkov diplomami. Návštevníci výstavy rozhodli o víťazovi v kategórii „Najchutnejší chlieb“.

 

Cenu „Najlepší chlieb z priemyselnej výroby pre rok 2013“ získal chlieb Zobor 1000 g pekárne TOPEC, a.s., Topoľčany. Ďalších sedem pekárni získalo diplom za „Chlieb vynikajúcej kvality z priemyselnej výroby“, a sú to tieto: Kysucké pekárne, a.s.; Prvá Bratislavská Pekárenská, a.s.; Senické a skalické pekárne, a.s.; PEZA, a.s., Žilina; DANUBIA, a.s., Dunajská Streda; PENAM, a.s; Pekáreň Školuda, Trstín.

 

Cenu „Najlepší chlieb z remeselnej výroby pre rok 2013“ získal Handlovský chlieb 850 g z Prievidzských pekární a cukrární, a.s.. Diplom za „Chlieb vynikajúcej kvality z remeselnej výroby“ získalo 13 chlebov z týchto pekárni: Pekáreň Horváth, Jelka; Pekáreň F+K, Komárno; Pekáreň BROJO, Považská Bystrica; Jozef Oremus, Bánov; RACIOLA, Dunajská Lužná; MINIPEK; KOPEK, s.r.o.; DUKE, s.r.o., Prievidza; Juraj Oremus, Nové Zámky; Czucz, s.r.o., Šamorín; VELAPEK, s.r.o., Váhovce; Palúčanská pekáreň, Liptovský Mikuláš; Pekáreň ENTA, Horná Potôň. „Najlepším novým cukrárskym výrobkom pre rok 2013“ sa stal Premier rez 80 g cukrárne TOPEC, a.s., Topoľčany.

 

Cenu generálneho riaditeľa Incheby pre víťaza ankety „Najchutnejší chlieb verejnosti pre rok 2013“ získal ľanový chlieb 800 g pekárne Školuda z Trstína.

 

Týmto by sme sa chceli poďakovať Cechu pekárov a cukrárov RZS za prezentáciu práce všetkých slovenských pekárov a zaželať im do budúcna veľa úspešných podujatí, ktoré budú z roka na rok priťahovať čím ďalej, tým väčšie počty vystavovateľov a návštevníkov. Ktovie, možno pod rastúcim záujmom verejnosti o kvalitu domácich pekárenských výrobkov porastie aj celospoločenský tlak na tých, ktorí dnes rozvoju tohto remesla bránia.

 

Uverejnené so súhlasom redakcie časopisu Pekárstvo Cukrárstvo

 

text: Lukáš Janáč
foto: redakcia časopisu Pekárstvo Cukrárstvo