Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

RED STAR

Od prvého vydania nášho časopisu vám prinášame rubriku Predstavujeme, ktorá je venovaná našim sesterským spoločnostiam. Spoločne sme precestovali niekoľko štátov starého kontinentu, zavítali sme aj do zaujímavej, možno trošku tajuplnej krajiny, Irán, no a dnes sa presunieme za „veľkú mláku“, hoci by si niekto podľa názvu článku skôr myslel, že ideme do niektorej krajiny bývalého ZSSR.

 

Vitajte v USA, vitajte v Red Star!!!

 

            

 

Všetko sa to začalo v decembri roku 1882, kedy nemeckí prisťahovalci (Leopold Wirth, Gustav Niemeier, Henry Koch)  v Milwaukee, v štáte Wisconsin založili liehovar – Meadow Springs Destillery. Keďže nemali dostatok znalostí o tomto dobre sa rozvíjajúcom odvetví, najali si Williama Bergenthala, ktorý v tom čase vlastnil svoj liehovar. Za jeho pomoci v lete 1883 vyrobili prvý barel whiskey.


Bergenthal mal nielenže skúsenosti s liehovarníctvom, ale taktiež vyrábal vlastné droždie, ktoré predával v Milwaukee, Chicagu a St. Louis. Medow Springs urobili strategické rozhodnutie pre nasledujúce roky a taktiež vstúpili do droždiarenského priemyslu. V roku 1885 predstavovala výroba 74 ton a v roku 1886 už 91 ton droždia. O rok na to došlo k zmene názvu spoločnosti na National Destilling Company, k rozsiahlym technologickým investíciám a k vybudovaniu vlastného laboratória na zvýšenie kontroly kvality produktov.

 

 

V prvých rokoch výroby bolo droždie predávané pod niekoľkými značkami: Battle Axe (Bojová sekera), Blue Star (Modrá hviezda), White Star (Biela hviezda), Lion (Lev), no najväčšiu expanziu sa podarilo dosiahnuť so značkou Red Star (Červená hviezda), ktorá sa v roku 1919 stala oficiálnym názvom aj pre samotnú spoločnosť. V dvadsiatych rokoch priemysel s droždím rástol rýchlym tempom, prebiehali investície do vývoja nových technológií, optimalizácie výrobného procesu, modernizácie laboratória a tiež bol spustený pilotný projekt s univerzitou v Madisone, kde bolo zriadené výskumné laboratórium. Pozornosť sa taktiež venovala droždiu po stránke výživovej – obsah vitamínov – pre tú dobu silný marketingový nástroj.

 

 

S príchodom druhej svetovej vojny vznikla potreba poskytnúť stravu miliónom vojakov. Čerstvé droždie nebolo pre jeho vlastnosti úplne vhodné pre bojové polia, kde nie je možné zabezpečiť podmienky správneho skladovania a taktiež krátky čas spotreby bol limitujúcim faktorom. Preto sa Red Star podieľala na vývoji vhodného droždia – aktívneho sušeného droždia. Americkým armádnym kuchyniam bolo dodaných viac než 2 250 ton sušeného droždia, ktoré mohli používať na miestach vzdialených tisícky kilometrov od domova.

 

V šesťdesiatych rokoch spoločnosť expandovala aj do oblasti korenín / ochucovadiel a v roku 1962 bol pre tento segment prijatý nový názov Universal Foods.

 

Jedným z míľnikov bol rok 2001, kedy spoločnosť Lesaffre ako svetový líder v oblasti výroby
droždia vstúpila do Red Star – vznik Red Star Yeast Company – s cieľom upevniť pozíciu vo výrobe a predaji droždia na severoamerickom kontinente.

 

Lesaffre Yeast Corporation &
Red Star Yeast Company
7475 West Main Street
Milwaukee, WI 53214
www.lesaffreyeastcorp.com