Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Pekárske výrobky z pohľadu inšpekcie

Štátna veterinárna a potravinová správa SR každoročne vyhodnocuje výsledky kontrol v potravinárskom rezorte v zmysle Zákona 152/1995 Z. z. o potravinách. Keďže časopis Vlaštovička je určený najmä pre partnerov spoločnosti Lesaffre – pekárov, chceli by sme vás oboznámiť s výsledkami úradnej kontroly pekárskych výrobkov za rok 2008.

Kvalitu pekárskych výrobkov ovplyvňuje viacero faktorov, zo surovín je to najmä múka a droždie.

 

 

Do kategórie pekárskych výrobkov sú v zmysle tretej časti 13. hlavy Potravinového kódexu SR zahrnuté výrobky: chlieb, pečivo, jemné pečivo a ostatné pekárske výrobky (tyčinky, strúhanka, parené výrobky, smažené výrobky, mrazené polotovary a iné). V roku 2008 bolo spolu odobratých 629 pekárskych výrobkov, z ktorých bolo 19 vyhodnotených ako nevyhovujúcich, čo predstavuje 3,0 % z celkového množstva vzoriek. Na porovnanie v roku 2007 sa odobralo 694 vzoriek, pri ktorých bolo len 14 nevyhovujúcich (2 %).

 

Najviac nedostatkov zistených v roku 2008 sa týkalo nesprávneho označovania výrobkov. Z 19 nedostatkov pripadalo na označovanie až 15 nevyhovujúcich vzoriek (78,95 %). Medzi najčastejšie opakujúce sa nedostatky patrí:
» neuvedenie percenta zložky, ktorá bola uvedená v názve výrobku,
» nesprávne uvedenie posýpky a náplne v jemnom pečive,
» pri dátume spotreby neuvedené podmienky skladovania,
» v krájanom a balenom chlebe bola zistená prítomnosť konzervačnej látky, ktorá nebola uvedená na etikete,
» neuvedenie druhu použitého cesta v jemnom pečive.

 

Ďalšie zistené nedostatky pri kontrole pekárskych výrobkov boli v senzorickom hodnotení (3 prípady):
» nedopečený výrobok: zistenie surového cesta,
» prítomnosť cudzích prímesí v strúhanke,
» vzhľad chleba: špinavá spodná kôrka chleba.

 

Z mikrobiologického hľadiska bola ako nevyhovujúca vyhodnotená jedna vzorka, v ktorej bola zistená prítomnosť plesní.Na porovnanie – nedostatky zistené v roku 2007 boli rovnako v označovaní výrobkov (9 prípadov), v mikrobiológii (4 prípady) a v senzorickom hodnotení (1prípad).