Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Mouka (díl IV.) – seriál článků o pekařské kvalitě mouk

V dnešním díle bych vám chtěl přiblížit problematiku obohacování neboli fortifikace mouk. Již v předchozích článcích jsem toto téma z části otevřel, ale v následujících řádcích mi dovolte probrat tuto problematiku více dopodrobna.

U mnoha našich zákazníků jsme zaznamenali, že kvalita mouk se tématicky dostává do popředí zájmu mnoha pekařů. Na základě současné kvality mouk někteří dodavatelé pekařských zlepšujících přípravků upravují své produkty, které vám následně dodávají. Firma Lesaffre Česko si je toho vědoma, a pravidelně proto sleduje kvalitu současné produkce našich mlýnů po celé ČR. Na základě těchto rozborů je upravována kvalita našich produktů tak, aby naši zákazníci nezaznamenali výkyvy v kvalitě. Od letošního roku společnost Lesaffre Česko taktéž nabízí fortifikační látky pro mlynáře. Na trh fortifikačních látek přicházíme v porovnání s našimi konkurenty s poněkud jiným konceptem. V současném vývoji pro mlýny je u mnoha našich konkurentů opomíjena skutečnost nízké závislosti mezi alveogramem a pekařským pokusem. Tyto dva rozbory spolu totiž plně nekorelují a při vývoji fortifi  kačních látek je tedy velmi dobré tyto dva rozbory co nejvhodněji kombinovat. Výše uvedeného postupu se ve vývoji Skupiny Lesaffre plně využívá, a jsme tak schopni docílit maximální spokojenosti jak mlynářů, tak jejich konečných zákazníků.Pokud mlýny, které mají zájem o fortifikaci mouk, kontaktují naši firmu, dostane se jim plného servisu (technologického i vědeckého). Postup ve vývoji fortifikačních látek mi dovolte popsat v několika bodech:

 

1. Prvotní schůzka se zákazníkem a defi  nování problému, který je potřeba vyřešit (mouka je energeticky slabá, nízká stabilita, neuspokojivé charakteristiky lepku, problémy s pádovým číslem aj…).
2. Kontrola technického zázemí zákazníka – získání technické dokumentace mikrodávkovače. Na základě technických vlastností mikrodávkovače je navrženo a zákazníkem odsouhlaseno dávkování fortifikačního přípravku.
3. Následuje odběr prvotních vzorků, typů mouk, které mají být upraveny.
4. Následují reologické rozbory mouk (alveografi  cké a farinografické rozbory).
5. Na základě reologického rozboru je navrženo prvotní složení fortifikačního přípravku.
6. Ověření správnosti složení fortifi  kačního přípravku reologickým rozborem.
7. Následují pekařské pokusy za účelem zjištění jeho vlivu na pekařskou výrobu.
8. Pokud nedojde k získání uspokojivého výsledku v průběhu pekařského pokusu, dojde
k jeho další úpravě, dokud nebude zákazník spokojen.
9. Následuje pozvání zákazníka do našeho BC v Olomouci, kde dojde k předvedení navržených variant (včetně cenových kalkulací) fortifikačních přípravků při pekařském pokusu. Zákazník je seznámen s vlastnostmi takto upravené mouky a je mu dáno doporučení jak se chovat k takto upravené mouce. Zákazníci daného mlýnu by tedy měli být
seznámeni s účinkem takto upravené mouky a mělo by jim být dáno doporučení, jaké přípravky používat .

 

 

Nechtěl bych, aby z posledního bodu vyplývalo, že přes mlynáře chceme prosazovat naše vlastní přípravky. Pekař by pouze měl vědět, že např. pro tuto sklizeň není vhodné používat sladové přípravky atd.

 

Zákazník je u firmy Lesaffre na prvním místě a při vývoji fortifikačních přípravků pro mlynáře je každý jednotlivý mlýn brán jako samostatná jednotka. U naší společnosti se tedy nestane, že naprosto stejný přípravek budou používat mlýny po celé republice. Pokud se mlynáři rozhodnou k používání fortifi  kačních látek, dochází jednoznačně k navýšení kvality vyráběné mouky a ke zvýšení spokojenosti konečného spotřebitele. Co bych také chtěl zdůraznit, je skutečnost, že vývoj pro vás, naše zákazníky, probíhá v ČR a dochází tedy k plnému pochopení problematiky mlýnů, potažmo pekáren. Jak jistě víte, naše společnost se taktéž zabývá vývojem zlepšujících přípravků pro pekaře a přesně tedy víme, jak má mouka pro pekaře vypadat, jaké má mít vlastnosti. Doufám, že vás tento článek zaujal a budete nás se svými dotazy kontaktovat.