Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekárina

Jak fungují pekařské svazy a sdružení v Evropě I - Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR

V tomto vydání začínáme v našem časopisu Vlaštovička uveřejňovat nový seriál „Pekařské svazy a sdružení v Evropě“. Chtěli bychom Vám postupně představit významné pekařské svazy a sdružení, které působí nejen v Čechách a na Slovensku, ale také v našich v sousedních zemích. Přiblížíme Vám nejen jejich strukturu, členskou základnu a systém práce, ale především nás bude zajímat přínos jednotlivých svazů pro jejich členy a pro pekaře a cukráře. Samozřejmě začínáme „doma“ a v tomto čísle jsme se zaměřili na „Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice (PSPaC v ČR)“. 

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR byl založen na ustavující valné hromadě 10. ledna 1991 v Praze. Na vzniku svazu se nejvíce podílela skupina podnikatelů z pekařského a cukrářského oboru v čele s Ing. J. Kašparem, prvním předsedou představenstva Svazu a poté dlouholetým členem jeho představenstva. Nejvyšším orgánem Svazu je valná hromada, která se schází jednou ročně. Volební období představenstva a dozorčí rady, které řídí činnost Svazu, je dvouleté. Současným předsedou představenstva je pan Oldřich Týř z pekárny Japek. Představenstvo má dalších 8 členů. Dalším orgánem je dozorčí rada, její předseda je pan Ing. Jaromír Gec. Svaz jako takový tvoří 4 lidé v čele s předsedou svazu panem Ing. Jaromírem Dřízalem.


Členskou základnu svazu tvoří zhruba 100 členů z celé ČR. Mezi nimi jsou rovnoměrně zastoupeny pekárny, cukrárny, mlynáři, dodavatelé pekařských surovin a strojních zařízení, odborné školy a podobně. Působnost svazu je tedy celorepubliková a jeho členem se může stát jakákoliv společnost, jejíž aktivita se týká pekařského nebo cukrářského řemesla.


Na podrobnější fungování svazu, financování a na jeho hlavní aktivity jsem se zeptal pana Ing. Stanislava Musila, projektového manažera PSPaC v ČR, a Ing. Stanislava Mihulky, vedoucího vydavatelství Svazu.

 

Kolik stojí roční členství a jak je Svaz financován?
Členství ve Svazu je zpoplatněno dle tzv. příspěvkového řádu, který rozděluje členské firmy do kategorií „výrobci“, „dodavatelé“ a „školy“. Výše příspěvku prvních dvou kategorií se vypočítává z ročního obratu firmy, odborné školy platí paušál ve výši 2 500 Kč ročně. Příspěvkový řád je volně k dispozici na našich webových stránkách. Každopádně naše činnost je natolik obsáhlá, že nám finance na náš provoz z členských příspěvků, které jsou v podstatě symbolické, nestačí. Naši činnost z velké části financuje firma Pekař a cukrář, spol. s. r. o.

Existuje v České republice nějaké další podobné sdružení, jako je vaše?
Jako oborový podnikatelský svaz či sdružení s celorepublikovou působností jsme v oboru v podstatě jediní. Víme ještě o „Společenstvu mlynářů a pekařů ČR“, ovšem jejich aktivita je velmi nevýrazná a mají velmi malou členskou základnu.

 

Jaké jsou vaše hlavní aktivity?
Škála naší činnosti je velice široká. Především lobbujeme za zájmy pekařů a cukrářů, připravujeme odborné semináře, školení a workshopy. Zajišťujeme pravidelné setkávání profesních odborníků, pravidelnou výměnu zkušeností a napomáháme v navazování nových kontaktů mezi lidmi v oboru.
Každoročně organizujeme národní soutěž „Chléb roku ČR“ a „Český pekař roku“ v kategorii junior.
Svaz v letech 2010-2013 realizoval dva bezplatné vzdělávací projekty, ve kterých školil pekaře a cukráře prostřednictvím dotací z evropských fondů. Celkem těmito kurzy prošlo 2764 našich kolegů.
Vydáváme měsíční odborný časopis Pekař cukrář a jednou ročně také Ročenku pekaře a cukráře. Dále pravidelně vydáváme odborné technické a technologické publikace.
Naší dlouhodobou aktivitou je také zvyšování prestiže pekařského a cukrářského řemesla nejen v očích veřejnosti, ale snažíme se zatraktivnit tento obor i pro mládež.

 

Daří se vám ovlivnit legislativu, respektive má Svaz vliv a dosah na tvorbu legislativy?
Legislativní procesy se v souladu s naším posláním snažíme ovlivňovat neustále, jak ve fázi přípravy nových zákonů a vyhlášek, tak v procesu jejich schvalování. V praxi to znamená, že shromažďujeme podněty, a to nejen od našich členů. Tyto podněty pak zpracujeme a uplatňujeme je v připomínkovém řízení. Státní správa se musí s těmito připomínkami vypořádat. V současné době spolupracujeme na novele zákona o potravinách a s ním souvisejících komoditních vyhláškách.

 

Co se vám v poslední době opravdu podařilo, na co jste pyšní?

Rozhodně se nehodláme chlubit jednou aktivitou. Ceníme si toho, že jsme zváni k jednáním o potravinářské problematice jak ze strany orgánů státní správy, tak i nevládních organizací.
 

(Poznámka autora: Jednou z výrazných aktivit svazu bylo hodně medializované prosazení povinnosti prodejců označovat dopékané pečivo.)


Jakým způsobem a jak často informujete své členy a širokou veřejnost o novinkách a o své působnosti?
Kromě pořádání valné hromady, což nám ukládají stanovy, máme řadu efektivních komunikačních nástrojů – počínaje měsíčníkem Pekař cukrář, přes Ročenku s Katalogem dodavatelů, odborné publikace až po pořádání seminářů a soutěží. Nelze samozřejmě opomenout webové stránky www.svazpekaru.cz, které aktualizujeme několikrát týdně. Využíváme rovněž komunikace se členy prostřednictvím e-mailu, pokud to okolnosti vyžadují.


Jaký je podle vás největší přínos sdružení pro vaše členy, nečleny a širokou veřejnost? S jakými požadavky a s jakými dotazy se na vás nejčastěji obracejí vaši členové?
Protože nechci hovořit za jednotlivé naše členy, na přínosy členství ve Svazu byste se měli zeptat přímo jich. Nejčastěji se na nás členské firmy obracejí s dotazy na pracovně-právní problematiku a výklad některých ustanovení potravinářské legislativy (označování výrobků atd.).
 

Jaké konkrétní výhody přináší členství ve vaší organizaci, jak pomáháte svým členům?
V rámci poskytovaných služeb se každý člen může účastnit našich odborných seminářů, kde jsou k dispozici aktuální informace z oblasti surovin, technologií, strojů a zařízení pro pekaře a cukráře. Každý člen má rovněž k dispozici měsíčník Pekař cukrář a Ročenku pekaře a cukráře s Katalogem dodavatelů. Svaz je rovněž významným vydavatelem odborných publikací pro náš obor.
Ve spolupráci s organizací Czech Trade pomáháme našim členům, kteří dodávají pekařské technologie a strojní zařízení, prezentovat jejich výrobky a služby i v zahraničí. Zajišťujeme jim účast na zahraničních misích a poskytujeme jim servis ve spojení s jejich cestou.


Spolupracujete s pekařskými svazy a podobnými organizacemi v okolních zemích?

Rozhodně ano, příkladem z poslední doby je účast zástupců Svazu na Mezinárodním setkání pekařských asociací střední a východní Evropy za přítomnosti prezidenta Světové unie pekařů a cukrářů (UIBC), kde proběhla výměna zkušeností a poznatků o vývoji trhu v jednotlivých zemích. Příkladem dobré spolupráce je také naše ročenka, ve které je velká část věnovaná Slovenské republice. V rámci mezinárodní spolupráce zajišťujeme našim členům vstup zdarma na významné mezinárodní veletrhy. Naposledy to byl vstup na výstavu Sachsenback v Drážďanech.


Snažíme se ve spolupráci s ostatními pekařskými svazy v okolních zemích sjednotit stanovisko a hlavě postup vůči nadnárodním řetězcům, především směrem k legislativě EU. Od toho si slibujeme lepší vyjednávací pozici pekařů k nadnárodním maloobchodním řetězcům.


Jaký předpokládáte vývoj pekařského řemesla v naší zemi? Co si myslíte, že je nutné změnit, aby se pekařské řemeslo dlouhodobě udrželo, a jak to chcete vy a vaši členové do budoucna ovlivňovat?


Vývoj pekařského řemesla v naší zemi lze předpokládat a odhadovat jen velice těžko. My chceme především přispět k tomu, abychom zvýšili prestiž pekařského řemesla v očích našich spoluobčanů, abychom toto odvětví zatraktivnili pro mladé generace, aby mladí lidé mohli být hrdí na to, že se stali právě pekaři.


Domníváme se, že je nutná osvěta široké veřejnosti ohledně čerstvého pečiva. Přáli bychom si, aby si naši spoluobčané uvědomili, že za každým kouskem pečiva je poctivá práce mistrů pekařů. Všichni by se měli naučit, jak správně pečivo nakupovat, jaké pečivo nakupovat při různých příležitostech a také jako ho v domácnosti uchovávat, aby vydrželo co nejdéle čerstvé.

 

Prozradíte nám nějakou novinku, kterou chystáte na příští rok?
V současné době pracujeme na projektu povinnosti označování výrobce čerstvých potravin. Když si dnes přijdete koupit rohlík nebo chléb do velké prodejny, ve většině případů je tento výrobek anonymní. Prodejce nemá povinnost uvádět výrobce čerstvého pečiva přímo při jeho prodeji. Toto bychom chtěli změnit. Zákazníci by měli mít možnost jednoduše zjistit, který pekař upekl chléb, který si právě zakoupili.

 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Vaší další práci.Více informací o svazu naleznete na www.svazpekaru.cz