Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám záujem dostávať e-mailom správy o novinkách zo serveru vlastovicka.cz

Reklama

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

O nás

Pekaři pekařům: olomoucké Baking CenterTM

O síti Baking CenterTM skupiny Lesaffre jsme se už v našem časopise zmiňovali několikrát. Naposledy to bylo v souvislosti se 40. výročím založení prvního Baking CenterTM ve Francii, které se slavilo v průběhu celého minulého roku. U příležitosti této události připravilo francouzské mateřské centrum řadu věcí: kromě dnů otevřených dveří pro odborné školy a akcí pro zákazníky sestavilo například kalendář s fotografiemi týmů všech pekařských center skupiny Lesaffre, připravilo kolekci vybraných receptur ze všech zemí, kde má Baking CenterTM Lesaffre své zastoupení, nebo vytvořilo vědomostní deskovou pekařskou hru Master Baker, která je první svého druhu na světě.  

Oslavy v rámci České republiky vyvrcholily v září 2014 slavnostním otevřením nového pekařského centra v Olomouci, kterého se zúčastnily na desítky našich zákazníků. O tom, jak vlastně olomoucké Baking CenterTM funguje a k čemu všemu se využívá, jsem si povídala s technologem pekařského centra – Stanislavem Klívarem, jenž ho má od srpna minulého roku na starosti.


Stando, setkal ses už někdy dříve s konceptem pekařského centra?
Ne, nesetkal, ale určitě je to zajímavá myšlenka. Předpokládal jsem, že každá firma, která vyrábí pekařské ingredience, nějakou takovou pokusnou pekárnu má, nicméně pekařská centra skupiny Lesaffre jsou výjimečná tím, že už od svého počátku jsou otevřena široké pekařské a částečně i laické veřejnosti.


K čemu tedy Baking CenterTM slouží?
No přece k pečení. (smích) Ale teď vážně. Je toho opravdu hodně. Jak již napovídá samotný název, slouží především k pečení, ale i to se dá rozdělit do tří kategorií. Oblastí, které se věnuje nejvíc času, je testování nových směsí a vymýšlení výrobků z nových směsí nebo ze stávajících směsí upravováním receptur a vymýšlením nových tvarů, které by zákazníky mohly zaujmout. Další oblast tvoří napékání výrobků k prezentaci u zákazníků pro pekaře-technology, již jsou v terénu a jezdí za zákazníky po celé republice. A třetí oblastí je příprava vzorků pro účely zákaznických seminářů, které v poslední době organizujeme každý měsíc. Kromě zákaznických seminářů se zde konají ještě interní školení pro nás technology, na něž přijíždějí naši kolegové z centrály ve Francii.


Všechno výše zmíněné máš tedy na starosti pouze ty?
Účastním se všeho, ale především s napékáním výrobků pro semináře mi pomáhají kluci. Někdy zde kolegové také zkoušejí své vlastní výrobní postupy, než se vydají k zákazníkovi.


Seznam nás, prosím tě, s vybavením olomouckého centra.
Centrum je rozdělené na dvě základní části: samotnou pekárnu s příslušenstvím a školicí místnost určenou k elektronickým prezentacím a k občerstvení. Pekárna je vybavena moderním zařízením odpovídajícím potřebám současné řemeslné pekárny. Součástí je i příruční sklad surovin, jenž slouží potřebám olomouckého centra a zároveň i technologům v terénu, kteří si zde nabírají vzorky surovin pro pečení u zákazníků. Školicí místnost má kapacitu asi třicet míst a je vybavená dataprojektorem.


Navštívil jsi už jiná Baking CenterTM v rámci skupiny Lesaffre?
Ano, byl jsem v Rakousku, Chorvatsku a Polsku a víceméně jsou si všechna podobná. Jsou tam i výrobní závody, takže tato pekařská centra na rozdíl od toho olomouckého více slouží i vývojovému týmu. Účelem mých návštěv u kolegů v zahraničí byly prezentace a ochutnávka pečiva z tamějších výrobků.


Překvapilo nebo inspirovalo tě tam něco?
Největší inspirací jsou vždycky hotové výrobky, především jejich tvary, protože vymyslet nový tvar nejen na českém trhu není jednoduché. Zároveň je zajímavé, jak někdy kolegové ze zahraničí dokážou využít surovinu úplně jiným způsobem, než je zvykem u nás. A o tom to všechno vlastně je: pekaři pekařům.


Jaké akce proběhly v olomouckém Baking CenterTM v prvním čtvrtletí tohoto roku?
Byly to především tři semináře pro zákazníky, na kterých jsme prezentovali nové výrobky z našeho sortimentu. Dále jsme pořádali dva semináře pro distributory a jeden seminář na míru podle konkrétního požadavku jednoho z našich obchodních partnerů. A také jsme připravili tvořivou pekařskou dílnu pro děti z olomoucké mateřské školy.


Prozraď nám, co chystáte v nejbližší době?
Akce budou podobné jako v uplynulém čtvrtletí, protože se snažíme setkávat se s našimi obchodními partnery pravidelně. V jednání je také oblíbený dvoudenní seminář Dny francouzského pečiva, kterého se účastní pekařský technolog z Baking CenterTM ve Francii.


A co bys sobě i olomouckému pekařskému centru popřál do budoucnosti?
Hodně inspirativních nápadů, abychom měli pekařům stále co předávat. Alespoň dalších čtyřicet let. (smích)
 

Autor: Marcela Janková, Stanislav Klívar
Foto: archiv Lesaffre