Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Solubl`in® inovácia medzi zlepšujúcimi prípravkami

V predchádzajúcich číslach Vlaštovičky sme sa už zmienili o novinke spoločnosti Lesaffre Group, Solubl`in. Poďme sa spoločne pozrieť na koncept z inej strany, a to z pohľadu jeho tvorcov a prvého užívateľa. Za Lesaffre Austria nám odpovedala Martina Haselsteiner, ktorá stojí za vývojom väčšiny produktov z nášho sortimentu a za Lesaffre International Gérard Gazzarrini (oddelenie marketingu).

 

Solubl`in v kocke:
»  Koncentrovaný zlepšujúci prípravok v práškovej forme tvorený zmesou kyseliny askorbovej a enzýmov. Prípravok je balenývo vode rozpustných vreckách.
»  Dávkuje sa vo forme roztoku v množstve 1 % na múku za pomoci dispenzora. Množstvo prípravku v roztoku predstavuje 0,05 % na množstvo múky.
»  Kombinácia výhod tradičných práškových a tekutých prípravkov (dlhá skladovateľnosť / presné dávkovanie a účinnejšie zapracovanie do cesta).
»  Minimalizácia skladových zásob (1000 kg tradičného jednopercentného prípravku = 50 kg Solubl`inu), minimalizácia odpadu, koniec manipulácie s ťažkými vrecami, úplne bezprašný a iné.

 

 

Priblížte nám, ako vznikla prvotná myšlienka konceptu Solubl`in?
Myšlienka pochádza z dielne Lesaffre International, presnejšie z oddelenia marketingu (Norbert Grouet) a vývoja (Pascal Julien). Na prelome rokov 2005 a 2006 sa rozhodli vytvoriť „na mieru šitý“ produkt pre priemyselné pekárne v oblasti zlepšujúcich prípravkov rešpektujúci ich požiadavky a zároveň priniesť inováciu pre technologicky orientované pekárne. Koncom roka 2006 myšlienku prevzalo Lesaffre Austria, ktoré je výrobcom zlepšujúcich prípravkov a pekárskych zmesí aj pre Českú a Slovenskú republiku a významne sa podieľalo na konečnej podobe konceptu.


Ako dlho trvala jeho príprava?
Približne dva a pol roka uplynulo od prvotnej myšlienky po uskutočnenie prvých testov.


Akým problémom ste museli čeliť počas vývoja?
Problémov bolo niekoľko, ale tie sú na to, aby sa riešili… smiech. Nesmierne dôležité bolo napríklad nájsť vhodný obal, ktorý sa v krátkom čase rozpúšťa vo vode, či vyriešiť stabilitu prípravku.

 

 

Rovnako kľúčové bolo získať prvého zákazníka. Počas prezentácie Solubl`inu sme neustále čelili otázke, kde sa koncept používa a aké máme skúsenosti z praxe. Po uskutočnení prvej inštalácie sa situácia zmenila, náš zákazník je ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými pekármi. Vyžaduje si to určitý čas presvedčiť zákazníka, že aj vysoko koncentrovaný zlepšujúci prípravok môže mať rovnaký účinok ako tradičné prípravky.


Predpokladáte, že aj ďalšie prípravkárske spoločnosti vytvoria rovnaký koncept?
Koncept je chránený patentom, takže momentálne nie je možné, aby kopírovali našu filozofiu.

 

Je možné použiť Solubl`in pre rôzne typy produktov, resp. rôzne postupy výroby?
Áno, ako bolo spomenuté, Solubl`in je koncept a nie hotový prípravok. Je možné pripraviť ho pre rôzne typy výrobkov (chlieb, pečivo, jemné pečivo) či rôzne technológie. V súčasnosti prebiehajú testy v pekárni, ktorá sa venuje mrazenej výrobe.


Špeciálne produkty si často vyžadujú aj zvýšené nároky na skladovacie podmienky. Je to rovnako v prípade Solubl`inu?
Nie, Solubl`in v práškovej forme môžete skladovať pri izbovej teplote rovnako ako bežné zlepšujúce prípravky. Pripravený roztok sa používa za pomoci dispenzora, ktorý zabezpečuje jeho chladenie a stabilitu počas 3 až 4 dní.

 

Skúste nám priblížiť prvého užívateľa konceptu Solubl`in v strednej Európe.
Fischer Brot so svojimi 3 výrobnými závodmi, ročnou produkciou 25 000 ton a 360 zamestnancami patrí medzi popredných výrobcov pekárenských produktov v Rakúsku. Vznik spoločnosti sa datuje do roku 1958 a dodnes je stopercentným vlastníkom rodina
Fischer.

 

O svojich skúsenostiach s konceptom Solubl`in nám porozprával Stefan Huemer, hlavný technológ pekárne Fischer Brot.


Ako dlho používate koncept Solubl`in?
Je to už rok, keď sme v našej prevádzke uskutočnili prvé testy a následne nainštalovali koncept Solubl`in.


Čím vás zaujal a prečo ste sa rozhodli pre jeho používanie?
Oslovila nás jeho filozofia a jednoduchá manipulácia. Nemenej dôležitým faktorom bol finančný prínos, aj my sa snažíme hľadať úspory vo výrobe.


Pre ktorú časť vašej výroby bol Solubl`in vyvinutý?
Rozhodli sme sa pre výrobu žemlí a závinov.

 

U nás sa hovorí – Zvyk je železná košeľa. Ako vaši pekári reagovali na zmenu, ktorú Solubl`in v porovnaní s bežnými zlepšujúcimi prípravkami prináša?
Celá zmena si vyžadovala krátke zaškolenie personálu, ktorý obsluhuje zariadenie. Naši pekári nemali žiadny problém s prechodom na Solubl`in. Veľkým prínosom je pre nich jednoduché zaobchádzanie s prípravkom, ubudla zbytočná manipulácia s vrecami a taktiež
sú vystavení menšej prašnosti.

 

 

 

Ako sa prejavilo používanie Solubl`inu vo vašich vstupných nákladoch?
Už som spomenul, že sa aj my snažíme hľadať úsporu, kde sa len dá. Počas ročného používania Solubl`inu nám poklesli náklady na zlepšujúci prípravok o 10 %.

 

 

Ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov vo vašej práci.