Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Kdy uvádět tzv. výživová tvrzení?

Na tuto otázku nám odpověděla Mgr. Pavla Burešová z oddělení komunikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

1. V současné době nemusí být informace o nutriční hodnotě uvedeny u všech potravin. Výrobce je povinen uvést na obale výrobku výživové hodnoty pouze pokud při jeho označování, při uvádění do oběhu nebo v reklamě uvádí tzv. výživové tvrzení (tj. informace o zvláštních výživových vlastnostech potraviny v souvislosti s energetickou hodnotou, kterou tato potravina dodává ve snížené nebo zvýšené míře, anebo nedodává vůbec. Výživové tvrzení se také může týkat obsahu živin, které potravina obsahuje, popřípadě že je obsahuje ve zvýšené nebo snížené míře, anebo že je potravina neobsahuje vůbec. Výživovým tvrzením není informace o druhu, množství živin nebo energetické hodnotě). – viz § 6 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů – bližší informace najdete na stránkách www.szpi.gov.cz

 

2. Způsoby označení výživové hodnoty stanoví § 6 vyhlášky č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin.

 

3. Existuje nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1924/2006  ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví. Nařízení mimo jiné defi nuje výživová tvrzení a podmínky, které se na ně vztahují, např. pro „sníženou energetickou hodnotu“, „bez energetické hodnoty“, „nízký obsah živiny“, „bez živiny“, „light“, „s vysokým obsahem“ aj. Toto nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a používá se ode dne 1. července 2007.

 

(Pokud máte o nařízení č. 1924/2006 zájem, kontaktujte nás na adrese redakce@admark.cz a my Vám jej zašleme elektronickou poštou.)