Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Rozhovory

Finančné oddelenie Lesaffre Slovensko

Keď poviete finančné oddelenie… Vybavia sa vám faktúry, pečiatky, čísla? Nájdeme tam ešte niečo iné? Kto a čo všetko robí na konkrétnom fi  nančnom oddelení Lesaffre Slovensko v Trnave? Odpovede nám pomohla nájsť pani Katarína Královičová, ktorá pracuje ako vedúca ekonómka.

Kopy papierov, pečiatky, kalkulačky… je to správna predstava o finančnom oddelení?
Iba čiastočne… ja osobne si predstavím fi  nancie a dane. Financie v pokladni alebo na účte, ktoré sú v neustálom obehu. Za nimi sa skrývajú hŕby faktúr, bankových výpisov a iných dokladov, ktoré musia byť správne zaúčtované a prehľadne založené. Aby sa v prípade potreby našlo všetko potrebné. Potom sú to rôzne štatistické hlásenia, výkazy, prehľady a daňové priznania. Všetko odovzdané v termíne. Neustále zmeny v legislatíve vyžadujú štúdium odbornej literatúry a účasť na seminároch. Toto všetko zvládajú na finančnom oddelení v Trnave dve ženy: Soňa Michalčáková, ktorá pracuje ako účtovníčka, a ja. Šéfuje nám Vendula Malichová. Nie je v Trnave každý deň, lebo má na starosti aj financie a personalistiku v Lesaffre Česko.

 

 

 

 

Pokiaľ mám ale dobrý prehľad, robíš so svojou kolegyňou ešte čosi viac ako sú financie…
Áno, je to o čosi viac… Hoci sme do počtu ľudí malá firma, všetky evidencie a práce sa musia robiť ako vo veľkej. Kolegyňa Soňa Michalčáková okrem uvedených finančných aktivít hravo zvláda zastupovanie na odbytovom úseku počas dovolenky či inej neprítomnosti vedúcej skladu. Ďalšou netypickou oblasťou pre finančné oddelenie je personalistika a mzdy. Pripraviť pracovnú zmluvu pre nového pracovníka a skompletizovať podklady k mzdám, aby bol dodržaný výplatný termín, je moja parketa.

 

Ďakujeme za rozhovor!