Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

MELITES, spol. s r.o.

Společnost MELITES z Medlova poblíž Uničova není v pravém slova smyslu klasickou pekárnou. Podniká v oblasti výroby mražených pekařských a cukrářských polotovarů. Rozsah roční produkce dosahuje 4 500 tun, což představuje obrat 160 milionů Kč. V příjemné atmosféře mi na otázky odpovídali oba jednatelé společnosti: Ing. Pavel Rydzi, CSc. a Ing. Josef Křížek.

 

 

Kdy se datuje vznik Vaší firmy? PR: Mražené výrobky se zde vyrábějí od roku 1991. My jsme od původních majitelů odkoupili linku a výrobní prostory. Firma Melites vznikla oficiálně v dubnu 1995.

 

Co Vás vedlo k tomu vyrábět mražené věci? PR: Velice nás zaujaly produkty. Původní majitelé sice nebyli moc úspěšní, ale věřili jsme, že se nám podaří firmu do budoucna stabilizovat. Před revolucí se nikdy nic takového u nás nevyrábělo. Zaměřili jsme se na zvýšení kvality. I ti drobní pekaři byli najednou schopni nabídnout široký sortiment výrobků. Byli schopni péct své zboží těsně před vlastním prodejem, na rozdíl od toho, jak se to dělalo dřív. Vycházeli jsme ze zkušeností ze zahraničí a věřili jsme v úspěch. Nikdo z nás nejsme z oboru. Pan Křížek je zemědělský inženýr. Stará se o výrobu, má k tomu relativně blízko. Já se starám o ekonomiku.

 

A jaký byl další vývoj firmy? PR: Zdá se nám, že vývoj je potěšitelný. Firma se nevyvíjí nějakými obrovskými skoky, je to spíše spontánní – každý rok nám narůstá obrat o 10 – 30 %. Co se týče počtu vyráběných druhů, vše se u nás točí kolem výrobní technologie. Každé zavedení dalšího podstatně nového druhu výrobku vyžaduje nákladné úpravy výrobní linky. Při rozšiřování sortimentu proto postupujeme obezřetně.

 

Můžete našim čtenářům stručně představit svůj výrobní program? JK: Ze začátku byla stěžejní výroba listového těsta, které se dodává hluboce zamražené v maloobchodním balení pro konečné zákazníky. Dnes to představuje asi 2 500 tun, což činí zhruba jednu třetinu našeho obratu. Postupně, jak se firma vyvíjí, tak se víc orientujeme na výrobu mražených pekařských polotovarů z listového těsta. Vyrábíme tradiční tvary jako jsou šátečky, hřebeny, mřížky, záviny, řezy, atd., což v kombinaci s různými náplněmi tvoří asi 50 druhů výrobků. U zákazníků jsou také velice oblíbené polotovary z tmavého listového těsta, a to jak se sladkou, tak i se slanou náplní. Stále se rozšiřující oblastí našeho výrobního programu je výroba polotovarů z plundrového těsta, zejména croissantů v různém provedení – s náplní i bez. Dále to jsou šneky, koláče, atd. Doplňkově vyrábíme i několik druhů baget v bílém i tmavém provedení. Celkově vyrábíme zhruba 30 druhů polotovarů z plundrového těsta.

 

Kdo jsou Vaši odběratelé? PR: Portfolio zákazníků máme velice strukturováno, myslím si, že to je naší velkou výhodou. Jednak jsou to nadnárodní řetězce jako Tesco, Billa, Diskont Plus, apod. Tito odběratelé odebírají cca 50 % naší produkce. Druhou polovinu produkce odebírají samostatné pekárny různé velikosti od nejmenších až po ty největší. Mezi nimi jsou i firmy, které nejsou z branže, jako například benzinové pumpy nebo bistra. Odběrových zákazníků je minimálně 500 – 600. Výhodou je, že na nikom nejsme bezprostředně závislí. Žádný z našich odběratelů nemá u nás více jak 10 % obratu.

 

 

Na nezávislý trh dodáváte přes distributory? PR: Mražené listové těsto dodáváme jak pod svojí značkou, tak i pod privátními značkami řetězců Tesco, Billa, Spar, apod. Spolupracují s námi všichni nejvýznamnější distributoři mražených potravin, z nich nejdůležitější je Nowaco. Naopak u polotovarů si distribuci provádíme sami. Díky tomu jsme velice operativní. Pokud nastanou nějaké problémy, jsou vždycky jenom naše. Nemáme se na koho vymlouvat.

 

O jaký druh pečiva mají Vaši zákazníci největší zájem? JK: Jsme specialisté na výrobky z listového těsta. Postupně se ale naše výroba rozšířila o produkty z plundrového těsta. Tyto produkty dodáváme ve větší části. v podobě zamraženého syrového polotovaru. U některých se posuneme o půl kroku dál. Těsto předkyneme a zamrazíme až potom. Tímto velice zkrátíme čas k finální přípravě vlastního pečiva. Naše filozofi e je ta, že se za každou cenu nesnažíme polotovar dostat až do finále. Byl by totiž pochopitelně dražší a navíc by naši odběratelé měli menší prostor k tomu, aby výrobek obohatili o nějakou přidanou hodnotu a získali tak na výrobku určitou marži. Necháváme tedy pekaře mezi sebou soutěžit kvalitou přípravy. Pokud bychom dodávali hotové výrobky, tak by všichni prodávali to samé, byli by závislí jen na obchodní marži a to je málo.

 

Jak se snažíte vyrovnat s konkurencí? PR: Konkurence je, jako všude v potravinářství, velice silná. Výrobců je do deseti. Nejsme rozhodně největší, existují zde nadnárodní firmy, ale odhaduji, že jsme na čtvrtém až pátém místě. V baleném listovém těstě naopak máme určitě třetinu trhu. Snažíme se držet na cenové hladině jako naše konkurence. Jsme malá firma, reagujeme na podněty zákazníků, dokážeme být velice operativní. Málokdy se stane, že by od nás zákazník odešel.

 

Jak jste se vyrovnávali s loňským zvýšením cen? PR: Bohužel jsme museli zdražit,  avšak jen o skutečnou hodnotu vstupních surovin. Ceny jsme zvýšili se zpožděním a ztrátu jsme samozřejmě nesli.

 

Je některý z výrobků Vaší srdeční záležitostí? JK: Srdeční záležitostí asi ne, ale jsou výrobky, které se trochu vymykají. Myslím si, že je to tmavý rohlíček ořechový. Jinak se snažíme vyrábět všeobecně známé české výrobky, neboť naši zákazníci jsou z celé republiky.

 

Jak často zavádíte novinky?
JK: Každý rok nabídneme pět až deset novinek, ale uchytí se tak dvě. Je poměrně těžké vymyslet něco nového – nabídka tvarů a náplní je prakticky vyčerpána… Vždycky si ale děláme naděje, že bychom některé starší produkty vyřadili, abychom portfolio výrobků neměli tak široké, protože je to náročné na sklad, neboť musíme mít vše zamražené.

 

Realizujete nějaké akce na podporu prodeje?
PR: Zúčastňujeme se akcí, které probíhají v řetězcích. Na nezávislém trhu nerealizujeme nic. Naše zboží je anonymní: u polotovaru, který pekař upeče a vystaví na pultu, zákazník nepozná dodavatele. Snažíme se spíše oslovovat odbornou veřejnost prostřednictvím našich obchodních zástupců.

 

Všiml jsem si, že vyrábíte pečivo v BIO kvalitě…
JK:
Prošli jsem náročnou přípravou a byli jsme nakonec certifikováni. Máme schválené tři
plundrové výrobky, které prozatím dodáváme do jednoho řetězce. Suroviny se snažíme nakupovat v České republice, ale je to velký problém. Jsme zde schopni nakoupit mouku, všechno ostatní musíme dovážet z Rakouska a z Německa. Prvotním impulsem k tomu, abychom se pustili do bio výrobků, byla poptávka od řetězce. My jsme o tom samozřejmě uvažovali, vidíme to jako trend, ale váhali jsme. Zkušeností je zatím relativně málo. S výrobou jsme začali na jaře letošního roku. Prodej je zatím relativně malý, ale chápeme to jako vklad do budoucnosti. Sortiment bio výrobků chceme rozšiřovat, zejména z listového těsta. Momentálně budujeme nové výrobní kapacity, část z nich chceme vyčlenit na produkci bio výrobků.

 

Rozšiřujete tedy výrobní kapacity?
PR: Momentálně máme dvě linky. První je zařízení fi rmy Rheon na které vyrábíme 600 kg/h a na druhé lince značky Canol vyrábíme až 800 kg/h. Nyní máme projekt i stavební povolení a začínáme s výstavbou prostor pro třetí linku. Pokusíme se výrobní kapacitu navýšit o jednu třetinu, protože v sezónním období od srpna do února je kapacita vytížena maximálně

 

Existuje rozdíl mezi přístupem dodavatelů v době vzniku Vaší firmy a v současnosti?
PR: Naštěstí již neexistuje nakupování s platbou předem, což bylo v našich začátcích celkem běžné a dnes to již zní jako fikce… Když jsme začínali, tak jsme pro naše dodavatele mnoho neznamenali. V okamžiku, kdy jsme se dostali na vyšší objemy odběrů, změnila se i obchodní politika našich dodavatelů. Měli na nás již více času, sami nás začali oslovovat s nabídkou nových výrobků. My ten nový výrobek napasujeme na linku a zkoušíme jej v našich podmínkách vyrobit. Nejedná se tedy přímo o vývoj nového výrobku.

 

Prodáváte i do zahraničí?
PR:
Jestli se dá Slovensko počítat za zahraničí, tak ano. Původní firma, od které jsme technologii odkoupili, byla česko-slovenská, takže polovina produkce šla na Slovensko. Když jsme firmu převzali, tak vztahy zůstaly. Odbyt ale postupně relativně klesá, protože se Slovensko i v této oblasti daleko více emancipovalo. Ze začátku firmy našeho zaměření na Slovensku vůbec nebyly. Teď už jsou tam také. Samozřejmě domácí hráč má vždycky lepší
pozici. Má lépe nastavené mzdové náklady, má menší náklady na dopravu, apod. Pokoušeli jsme se o vývoz do Polska, ale všechny pokusy skončily nezdarem. Ne, že by nebyl zájem, ale bylo to pro nás obchodně nezajímavé.

 

A co západní trh?
PR: Nějaké pokusy jsme podnikli, ty ale skončily za týden či za měsíc. Připadá nám to neuvěřitelně složité. Nyní již o tom vůbec neuvažujeme.
JK: Víte, připadá mi poněkud nesmyslné, když se k nám dováží mražené polotovary z Belgie nebo z Holandska, a naopak se z Čech vozí do Holandska takřka ty samé produkty. Nechápu, kde se tam ten ekonomický motiv bere. Takže ani do budoucna nevidím nic, co by nás mohlo upřednostnit na západním trhu nad domácími výrobci.

 

Kolik máte zaměstnanců?
PR: Zhruba okolo stovky. Musím říci, že s lidmi nemáme problémy. Nevím, možná jsme v oblasti, která byla zatížena velkou nezaměstnaností a lidé si u nás práce váží. Drtivá většina zaměstnanců je zde s námi od začátku, naprosto zcela výjimečně se stává, že odcházejí. Je to spíše odchodem do důchodu nebo na mateřskou. Ale že by lidé hledali jiné zaměstnání, tak to jsou výjimky. Na poměry, které v regionu panují, vyplácíme docela slušné mzdy.

 

Existují věci, které Vám znepříjemňují podnikání?
PR: Samozřejmě, že se jako asi všichni setkáváme s administrativními překážkami, až nám to připadá někdy nesmyslné.
JK: Zažil jsem vývoj potravinářské legislativy a to takový, že každé dva roky byla nějaká nová
vyhláška na hygienu provozu. Když jste se podle toho zařídili, tak to skončilo a pak byla zase nějaká nová vyhláška. Například všude musely být pákové baterie, pak už to zase nebylo potřeba. Mně to připadá místy absolutně absurdní. Další extrémem je fakt, že se u nás dříve hlídalo strašně moc parametrů v mikrobiologii a teď, co máme směrnice EU a vyrábíme tzv. nerizikové potraviny, tak se nehlídá vůbec nic. Připadá mi to, že se pohybujeme ode zdi ke zdi. Zatím nás to ale od práce neodradilo.

 

 

 

Co Vás na své práci těší?
PR: Těší nás, že budujeme firmu, která začala z nuly a teď už něco znamená. Zaměstnáváme sto lidí a na místní poměry je dokážeme slušně zaplatit. Máme dobrý pocit, že budujeme něco, co má smysl.

 

A jak vidíte svou firmu v budoucnu?
PR: Jak jsem už řekl, my nejsme specialisté jako někteří naši  kolegové pekaři, kteří jsou v oboru padesát let, a nemáme tolik zkušeností jako oni. Ale myslím si, že pekaři budou dále existovat. Jak se to bude ale dále strukturovat, to nevím a absolutně netuším. Věříme, že firma našeho charakteru budoucnost má, že nebude příliš malá na to, aby se položila v případě nějakých problémů. Díky struktuře našich zákazníků bychom na tom měli být dobře. Toto je naše představa. Nějaké hluboké filozofické úvahy neděláme.
JK: Jsem přesvědčen o tom, že i ty velké firmy, které se kolem nás začínají budovat, narazí
na svůj strop. Myslím si, že je absurdní, aby existoval pouze jeden výrobce pro celou Evropu. Vše má své meze. Žijeme svým životem a co dělají velcí, neřešíme. Zatím z jejich strany nepociťujeme žádný významný tlak.

 

Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů.

 

kontakt:
MELITES, spol. s r. o.
Medlov čp. 269
783 91 Uničov
tel.: 585 031 777
www.melites.cz