Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Kupujeme BIO pečivo?

V posledních letech se kolem nás začínají čím dál tím více objevovat magická slůvka „zdravá výživa, zdravý životní styl, bio potravina, bez konzervantů a umělých barviv...“. Zprvu těmto novotám nevěnujete žádnou pozornost, později si klepete na hlavu, když Vám na návštěvě jako delikatesu připraví nakládané tofu s pohankovou kaší. Za pár týdnů se přistihnete, jak v obchodě pečlivě studujete složení výrobku a přemýšlíte, zda je tato potravina pro váš organismus ta pravá. A už se vezete. Nové trendy je opravdu nelehké dlouhodobě ignorovat. Alarmující statistiky počtu úmrtí v ČR na rakovinu střev, kterými nás média masírují, vás také nenechají klidným a donutí vás zamyslet se, zda pokrmy. které dennodenně nakupujete a připravujete, nepřivedou vaši rodinu předčasně do hrobu.

My jsme se v dnešním čísle zaměřili na biopečivo a přinášíme vám vše, co se nám podařilo o jeho postavení na českém trhu zjistit.

 

Česká legislativa definuje obecně pojem biopotravina, mezi které biopečivo zahrnujeme, takto: Jedná se o produkt vyprodukovaný v souladu s požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, nařízení Rady (ES) č. 834/2007. Tento zákon upravuje podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování bioproduktů a biopotravin. Zákon také definuje výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.

 

Laicky řečeno, biopotravina je produkt vyrobený ze surovin, které splňují normy stanovené výše popsanou legislativou, musí splňovat požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost. Musí být viditelně označené logem Evropské unie pro ekologickou produkci a současně i národním logem BIO.


Každá balená potravina, která je označena slovem BIO, musí být také opatřena na obalu kódem organizace, která provedla kontrolu, zda výrobek skutečně splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. Díky kódu si lze na stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou. V České republice kontrolují biopotraviny tři soukromé kontrolní subjekty, kterým ministerstvo zemědělství přidělilo kódy: KEZ, o.p.s., kód na obalu: CZ-BIO-001; ABCert AG, organizační složka, kód na obalu: CZ-BIO-002; BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003.


Od 1. 1. 2010 byl ke kontrole ekologického zemědělství vedle soukromých kontrolních subjektů pověřen také ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Soukromé kontrolní subjekty zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, zatímco ÚKZÚZ provádí úřední kontrolu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

 

Obr. národní logo BIO, logo Evropské Unie pro ekologickou produkci

 

Vlastovička.cz - pečenie, pekárstvo, pečivo, pekári, časopis Vlastovička.cz - pečenie, pekárstvo, pečivo, pekári, časopis

 

Výroba biopečiva v ČR

 


Na konci roku 2010 bylo v ČR registrováno 43 výrobců pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, respektive 48 výrobních provozoven. Od roku 2008 vzrostl počet výrobců o 5 %, současně ale celkový počet provozoven poklesl o 32 % ze 71 na 48.

 

Graf 1: Výrobci biopotravin dle druhu ekonomické aktivity

 

Vlastovička.cz - pečenie, pekárstvo, pečivo, pekári, časopis


Zdroj: Kontrolní organizace (ABCert, Biokont, KEZ); zpracoval:ÚZEI

 

Spotřeba biopečiva v ČR

 

Spotřeba biopečiva je zachycena v rámci struktury hlavních kategorií biopotravin. Jen pro zajímavost, největší zájem ze strany spotřebitelů je o kategorii „Ostatní zpracované potraviny“. V roce 2010 tvořili 33% podíl na maloobchodním obratu biopotravin. Tato kategorie je z poloviny tvořena hotovými pokrmy typu dětská výživa a dále je složena z luštěnin, vajec, medu, cukru, kakaa, kávy a čaje, koření, a ostatní jinde neuvedené. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo u kategorie „Mlýnské a škrobárenské výrobky“ a následně kategorie „Mléko a mléčné výrobky“.

Graf 2: Vývoj trhu biopotravin v ČR

 

Vlastovička.cz - pečenie, pekárstvo, pečivo, pekári, časopis


*Do roku 2008 jsou ovocné/zeleninové šťávy zahrnovány do kategorie Nápojů, od roku 2009 jsou součástí kategorie Ovoce a zelenina.


Zdroj: Statistické šetření ekologického zemědělství - zpráva o trhu s biopotravinami v ČR 2012

 

Spotřeba biopotravin v ČR v mezinárodním srovnání

 

Největší trh s biopotravinami je v USA (20,2 mld. EUR), na druhém místě je Německo (6,02 mld. EUR). Evropský trh biopotravin jako celek dosáhl v roce 2010 obratu 19,6 mld. EUR.
Co se týká spotřeby biopotravin, v rámci evropského regionu je největší spotřeba ve skandinávských a alpských zemích. V roce 2010 byl největší podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosažen v Dánsku (7,2%), Rakousku (6,0%) a Švýcarsku (5,2%). Švýcarsko má také nejvyšší roční spotřebu biopotravin na obyvatele ve výši 153 EUR.

Graf 3: Evropské země s největším trhem biopotravin, 2010

 

Vlastovička.cz - pečenie, pekárstvo, pečivo, pekári, časopis


Zdroj: Statistické šetření ekologického zemědělství - zpráva o trhu s biopotravinami v ČR 2012

 

V ČR došlo k výraznému nárůstu trhu s biopotravinami v letech 2005 - 2008, v posledních letech hovoříme o stagnaci obratu, který se pohybuje okolo 61 mil EUR. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů v ČR zůstává pod hranicí 1 % a průměrná roční spotřeba na obyvatele nepřesahuje 6 EUR.

 

Z výše zmíněných dat je patrné, že biopotraviny a biopečivo se dostávají do povědomí spotřebitelů čím dál tím více, ale nemůžeme zde hovořit o masovém zájmu. V rámci ČR se jedná o skupinu spotřebitelů, kteří tento druh potravin cíleně vyhledávají a za účelem nákupu navštíví specializovanou prodejnu, oblíbenou pekárnu. Jsou srozuměni s tím, že za své vysněné pečivo zaplatí větší finanční obnos a na večeři si dají lahodný bio chléb namazaný čerstvým bio máslem.

 

Čerstvé biopečivo a biopotraviny naleznete v regálech obchodních řetězců jen zřídka a v dnešní uspěchané době jen málokdo zajede pro chléb o tři vesnice dál nebo na druhý konec města. Ale je to škoda. Jednou jsem čirou náhodou na cestách zavítala do farmářské prodejny. Koupila jsem čerstvý domácí sýr. Neuvědomuji si, zda byl bio, ale doma se po něm jen zaprášilo. Jeho kolega s bílou plísní ze supermarketu zůstal v lednici nepovšimnut a jeho nevraživý pohled se mi ve snu zjevuje ještě dnes.