Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Jaká bude cena mouky za měsíc a za rok?

Mouka je základní pekařská surovina a její kvalita a cena výrazně určují výrobní náklady pekařů. V poslední době jsme zažili „cenovou houpačku“. Jak se bude cena vyvíjet dále? Kdo ví… V tomto článku vám bohužel nedáme jasnou odpověď, ale zkusíme alespoň napovědět. O kvalifikovaný pohled na věc jsme požádali dr. Pavla Filipa ze Svazu průmyslových mlýnů ČR.

 

Nejprve k aktuální situaci v ČR
Jak ukazuje tabulka č. 1, produkce obilovin v České republice poklesla v roce 2009 proti předcházejícímu roku celkem o 9 %, kromě ovsa zasáhl pokles všechny plodiny. Pro domácí spotřebu, která dosahuje dlouhodobě zhruba 5,5 milionu tun, sklizené množství dostačuje. Nežijeme ale na ostrově. Česko je součástí evropského a světového trhu s obilím, a tak na nás bezprostředně působí pozitivně i negativně všechny jeho změny. Důkazem našeho napojení na evropský trh je export obilnin, který v uplynulém marketingovém roce představoval téměř 2 miliony tun.Pokud se soustředíme na chlebové obilí, které v našich podmínkách představují převážně pšenice a žito, můžeme být letos velmi spokojeni. Ve světovém měřítku se urodilo 659 mil. tuna v Evropě 130 mil. tun pšenice. Zvýšily se i světové zásoby pšenice na 184 mil. tun,  a proto ceny pozvolna klesají. V ČR jsou navíc k dispozici extrémně vysoké zásoby z minulého marketingového roku, které vedou k výraznému pádu cen. Dobrá je i kvalita chlebového obilí. Jediný problém pro mlynáře představují regionální výkyvy objemové hmotnosti zrna, které se projeví v dosahování nižší výtěžnosti mouky. Obavy vzbuzují také mykotoxiny, k vidění jsou všechny barvy plísní od černé přes červenou až do bílé.

 

 

Jaký lze očekávat další cenový vývoj?
Mlýny dnes nakupují potravinářskou pšenici od zemědělských podniků za 2 800 až 3 000 Kč/t. Údaje o cenách pšenice od prvovýrobců, které vykazuje ČSÚ (2 500 Kč/t), jsou ovlivněny obchodními vztahy mezi zemědělci a výkupními organizacemi, charakteristickými velkým množstvím zápočtů za hnojiva a služby. Cenu obilí ve mlýně začal ovlivňovat intervenční nákup za intervenční cenu 101,31 EUR/t. Pád cen se proto zastavil.

 

 

V důsledku tohoto vývoje došlo ke snížení cen mouky na trhu. Letos ale neplatí stejné cenové rozpětí mezi moukou a obilím, protože díky přebytkům obilí klesly ceny mlýnských krmiv, a tím i finanční výtěžnost z tuny obilí. Mlynáři kromě toho s obavami sledují cenový vývoj obilí v zahraničí a očekávají, že ceny začnou stoupat. Nelíbí se jim proto pokles cen chleba a pečiva ale i balené mouky. Ceny pečiva pod 1,50 Kč za kus a mouky pod 7,50 Kč za 1 kg balení neodrážejí reálnou hodnotu těchto výrobků. V prodejních akcích je již možné zaznamenat tzv. podnákladové ceny, vyvolané tlakem obchodních řetězců a konkurenčním bojem pekáren.

 

 

Jako na houpačce
Aktuální velmi nízká cenová hladina obilí nás vede k zamyšlení, jaký bude další vývoj. Je snad normální, že se v dubnu 2008 pohybovala cena pšenice přes 6 000 Kč/t, a nyní zemědělec může stejnou pšenici prodat pouze za 2 500 Kč/t? Dlouhodobý cenový vývoj při tom ukazuje na pozvolný vzestup cen; ty ale nyní již druhý rok klesají, navíc dochází k jejich extrémním výkyvům. V prvním červencovém týdnu se uskutečnilo v Petrohradu Světové obilnářské fórum. Zaznělo zde mnoho zajímavých analýz trendů v zemědělství, které měly společnou prognózu: „kolísání cen se v budoucnu zvýší“. Na vývoj cen budou mít vliv nové faktory. Přes současný pokles cen obilí bylo zdůrazněno, že důvody pro růst cen obilí stále trvají. Světová populace se zvyšuje a společně s ní i poptávka. V některých klíčových oblastech pěstování se také stále projevují i výkyvy počasí, které sklizeň ničí. Dlouhodobé trendy trhu obilí jsou zvyšování spotřeby i produkce. Ceny tedy nejspíš porostou. Není to tedy vůbec snadná situace pro zemědělce i zpracovatele.

 

 

 

 

Co nás tedy čeká nyní?
Z pohledu současné situace po nové sklizni mohou být spotřebitelé mouky na první pohled spokojeni. Chlebového obilí máme dostatek a v dobré kvalitě (viz tabulka č. 3), o ceny se dodavatelé poperou a spotřebitel bude krátkodobě spokojen s jejich nízkou úrovní. Dlouhodobější prognóza však nabádá k opatrnosti – můžeme očekávat spíše růst cen obilí a mouky než jejich pokles, i když v horizontu měsíců nemusíme vidět žádnou výraznou změnu.