Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

DANUBIUS GASTRO 2015

Koncom januára sa už po 22.-krát otvorili brány bratislavského výstaviska Incheba, aby sa tu uskutočnil najväčší gastronomický veľtrh na Slovensku.

Pekárskemu remeslu patrí v gastronómii jeho opodstatnené miesto, o čom svedčila aj veľkosť priestorov venovaná tejto oblasti. Svoje produkty tu prezentovali či už samotné pekárne, dodávatelia profesionálneho prístrojového vybavenia alebo dodávatelia pekárenských surovín.
 

Ako každý rok, počas výstavy bol pripravený sprievodný program a rôzne súťaže. Naši budúci pekári, študenti SOŠ, predviedli svoje zručnosti v troch kategóriách súťaže o Najlepší „Bratislavský rožok“ Danubius Gastro Junior 2015. Pekárne si zase zmerali sily v súťaži o Najlepší chlieb pre rok 2015, do ktorej bolo prihlásených aj najviac výrobkov. Samozrejme, nesmela chýbať ani tradičná súťaž o Najlepší tradičný PAGÁČ pre rok 2015 či súťaž o Najlepší Nový výrobok pre rok 2015, v ktorej sa aj tento rok spoločnosti Lesaffre Slovensko podarilo úspešne prezentovať svoje produkty a naša PARÍŽSKA BRIOŠKA získala dekrét na používanie označenia VYNIKAJÚCI INOVATÍVNY VÝROBOK 2015.
 

Na výstave sa však bolo možné zúčastniť aj jednej výnimočnej udalosti, ktorá nepatrí do jej typického každoročného programu. Vo štvrtok 29. januára pán Ing. Vojtech Szemes, CSc. slávnostne uviedol do života svoju novú knižnú publikáciu. Po umeleckej vsuvke nadaného študenta SOŠ na Farského ulici v Bratislave, nasledoval príhovor predsedu cechu Ing. Vojtecha Gottschalla a krátke predstavenie knihy samotným autorom. Úlohu krstného otca prijal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pán Ľubomír Jahnátek, a knihu História slovenského pekárstva pokrstil symbolicky – strúhankou. Keďže okrem krstenia býva dobrým zvykom si aj pripiť, spriatelený Rád rytierov destilátov na Slovensku špeciálne pre túto príležitosť pripravil originálny nápoj - chlebovicu.
 

Kniha je naozaj jedinečným dielom zachytávajúcim udalosti pekárskeho remesla na našom území od jeho počiatkov až po súčasnosť, a preto by sme vám ju radi aspoň pár riadkami predstavili.

 

HISTÓRIA SLOVENSKÉHO PEKÁRSTVA


Ako sám pán Szemes spomína už v úvode, rozsiahla publikácia v pevnej väzbe, ktorá svojím obsahom prevyšuje 360 strán, je jeho celoživotným dielom. So zhromažďovaním informácií o histórii pekárstva začal už počas štúdia v Pardubiciach (1952 – 1954). Vtedy to bolo skôr z čistého záujmu než z úmyslu o ich knižné spracovanie, ale prirodzeným vývojom po rokoch prišlo aj rozhodnutie všetky nadobudnuté poznatky spísať, publikovať a umožniť tak aj verejnosti prístup k informáciám, ktoré doteraz v takejto ucelenej a prehľadnej podobe nebolo možné nájsť. Vzácnosťou sú aj údaje a materiály, ktoré dokonca doteraz ani zaznamenané nikde neboli, ktoré sa pán Szemes dozvedel ústnym podaním.
 

Po úvode nasleduje zaujímavá kapitola o všeobecnej histórii, ktorá je plná ilustrácií, náčrtov a fotografií o spôsobe výroby chleba v rôznych zemepisných šírkach a časových obdobiach. Dokumentuje proces mechanizácie a začiatky používania miešacích a iných pekárskych zariadení. Zaujímavosťou je aj fotografia unikátneho archeologického nálezu zuhoľnateného bochníka pšenično-ražného chleba z 5. storočia pod hradom Devín.
 

Ďalšia kapitola sa venuje už samotnej histórii pekárstva na Slovensku, vzniku prvých cechov, tomu ako fungovali. História pekárskeho remesla na našom území od jej počiatkov až po súčasnosť je naozaj bohatá, veď sa o nej napísalo vyše 160 strán plných pozoruhodných faktov, ako napríklad vývoj počtu pekární, sčítania počtu pekárov v rôznych rokoch, nástup priemyselnej výroby vrátane schém a náčrtov pekární a pekárenských zariadení.
 

Ako všade inde vo svete aj u nás platí – Iný kraj, iný mrav. Každá zemepisná oblasť má svoje špecifiká a tie neobchádzajú ani pekárinu. 4. kapitola knihy vás pozýva preskúmať jednotlivé osobitosti a historický vývoj pekární v Bratislave, na západnom, strednom a východnom Slovensku.
 

Cechy, pekárne, pekárenská výroba – nič z toho by nebolo možné bez základného stavebného kameňa, bez ľudí. Spomienky a príspevky pamätníkov a osobností, ktoré zohrali v pekárskom remesle významnú úlohu, sú príjemným ozvláštnením celej publikácie. Dovoľujú nám trochu nahliadnuť do ich života, ako sa pekárina stala ich vášňou aj živobytím, aké mali postrehy a názory, čo ich motivovalo a posúvalo ďalej, to všetko si tiež môžete prečítať v knihe História Slovenského Pekárstva.
 

Originálny je aj záver knihy s prísloviami, porekadlami, vtipmi a citátmi o chlebe. Jedným z nich si vás dovolím pozvať k čítaniu:

„Z dobrých vecí, najlepší je chlieb.“ (Indické porekadlo)

 

text: Ivana Drozdová
foto: PROMP spol. s r. o., Ivana Drozdová,