Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Algist Bruggeman

Spoločnosť Algist Bruggeman sídliaca v belgickom Gente je jednou z našich sestier v rámci rodiny Lesaffre Group. Tak ako väčšina výrobcov droždia, aj história Algist Bruggeman je spojená s výrobou alkoholu. To vysvetľuje aj jej názov: Al (alkohol), gist (droždie) a Bruggeman je meno, ktoré nesie droždiareň po jej zakladateľovi (Pieter Bruggeman).

 

Od spustenia výroby pekárskeho droždia v roku 1949 (výroba alkoholu začala v roku 1884) sa spoločnosť stala jedným z lídrov v tomto segmente.

 

                                                                        

 

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva približne 180 ľudí. Je výrobcom čerstvého, tekutého, sušeného droždia pre remeselné a priemyselné pekárne i droždia pre malospotrebiteľov. Spoločnosť je známa svojimi aktivitami aj v oblasti prípravy nových kmeňov droždia pre rôzne aplikácie (mrazené technológie, sladké cestá, droždie pre múčne zmesi a iné). Súčasťou výrobného závodu je aj pekárske centrum s technologickým tímom, ktoré slúži na priblíženie sa potrebám konečného spotrebiteľa. Popri neustálej snahe zlepšovať kvalitu vyrábaných produktov sa Algist Bruggeman venuje aj otázke kvality životného prostredia, na ktorú sa v súčasnosti upriamuje pozornosť viac ako inokedy predtým. Viac ako 90 % odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe droždia prechádza procesom recyklácie. Zároveň sa spoločnosť neustále venuje minimalizácii spotrebovanej elektrickej energie.

 

Míľniky:
»  1884 – Pieter Bruggeman začal s výrobou alkoholu;
»  1949 – výrobný závod rozširuje svoje aktivity aj do oblasti výroby droždia;
»  1981 – spustenie výroby sušeného droždia;
»  1989 – spoločnosť ukončuje výrobu alkoholu a venuje sa už len výrobe droždia; 
»  1999 – rozšírenie výroby o špeciálne kmene droždia;
»  2003 – rozširovanie výrobného závodu;
»  súčasnosť – neustály nárast obratu v predaji čerstvého droždia a špeciálnych kmeňov.  

 

  
                                                    

 

 

   www.algistbrug.be