Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Aktuality ze Svazu pekařů a cukrářů v ČR

V následujícím příspěvku přinášíme stručnou rekapitulaci aktivit a nových služeb, které jsme v posledním období připravili nejen pro naše členy, ale pro všechny zájemce o dění v našem oboru.

Burza strojů a zařízení
Na základě požadavků členských, zejména pekařských, firem rozhodlo představenstvo Svazu o zavedení nové služby: Burzy strojů a zařízení. Tato aktivita, která je od 1. května dostupná na webu www. svazpekaru.cz, reaguje na potřeby společností podnikajících v oboru nabízet k prodeji nepotřebné stroje a zařízení či další vybavení provozoven (pekáren, firemních prodejen) – či naopak poptávat výrobní prostředky pro levné a efektivní doplnění vybavení své firmy. Na uvedeném webu lze stáhnout registrační formulář, který slouží k evidenci nabídek a poptávek burzy.


Pro nečleny svazu se jedná se o placenou službu, členové svazu však mohou využít prostoru na webu k jednorázové inzerci bezplatně. V případě zájmu kontaktujte správce webu (tel.: +420 602 648 148 nebo e-mail: mihulka@svazpekaru.cz).

 


Vzory právních dokumentů
Nutnost aplikovat nový občanský zákoník v nejrůznějších oblastech života firem (obchodní vztahy, pracovně-právní problematika aj.) vyvolala poptávku po vzorech právních dokumentů pro nejrůznější situace (např. vznik či ukončení pracovního poměru, dohoda o hmotné odpovědnosti, manažerské smlouvy, dotazník pro nového zaměstnance, záznam o pracovním úraze apod.). Jako novou službu pouze pro členy svazu jsme proto připravili 50 vzorů dokumentů, které jsme umístili rovněž na náš web. Přístup k dokumentům podléhá registraci, kterou zájemcům přiděluje správce webu. Zájem o tuto službu již projevilo několik desítek členských firem.

 


ROČENKA Pekaře a cukráře s Katalogem dodavatelů
Koncem roku finišují přípravy na vydání již 23. ROČENKY, kterou potřetí připravujeme jako společný česko-slovenský projekt. Reprezentativní publikace o 250 stranách obsahuje kromě redakčních článků na aktuální oborová témata i hojně využívaný Katalog dodavatelů, ve kterém nechybí žádný z významných dodavatelů strojů, surovin, přípravků, polotovarů, příp. dalších výrobků a služeb pro pekaře a cukráře. Ročenka 2015 bude jako vždy poprvé představena u příležitosti Valné hromady Svazu 31. ledna v Brně.


Zájemci o „last-minute“ inzerci v ROČENCE a Katalogu, který vychází rovněž v on-line verzi na našem webu, mohou kontaktovat redakci.

 


Publikace z odborného vydavatelství
Po úspěchu I. dílu Pekařské technologie – Suroviny jsme letos vydali II. díl věnovaný výrobě chleba. Zájem o obě publikace předčil naše očekávání, takže chystáme k vydání další pokračování Pekařské technologie – III. díl, který se připravuje právě nyní. Bude zaměřen na výrobu běžného pečiva a hodláme jej představit u příležitosti Dnů chleba 2015 v Pardubicích. Zájemci o naše publikace mohou zasílat objednávky prostřednictvím e-mailu info@svazpekaru.cz.


Protože tento příspěvek vychází v posledním letošním čísle Vlaštovičky, přejeme nejen jejímu vydavateli, společnosti Lesaffre Česko, a.s., ale také celé pekařské odborné veřejnosti hodně podnikatelských úspěchů, zdraví a štěstí v příštím roce.


Ing. Stanislav Mihulka, CSc.
vedoucí odborného vydavatelství
Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
mihulka@svazpekaru.cz

 


text: Stanislav Mihulka

foto: Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR