Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

„Pekařský trenažér“ – Školící středisko PEKASS

Společnost Pekass je od založení r. 1993 nositelem technického pokroku do pekáren.Pekass vždy nabízí především špičkovou techniku, tedy výrobky nejvyšší kvality s vysokou přidanou hodnotou a nejlepší péčí a servisem.

K dosažení těchto cílů musíme nyní upřít pozornost i na systém vzdělávání a to nejen našich pracovníků. Chceme intenzivně a kvalitně zvyšovat jejich dovednosti, kvalifikaci a rozšiřovat znalosti a zkušenosti. Stejné možnosti nabízíme i našim zákazníkům a partnerům.

 

 

V novém školicím středisku se špičkovým zázemím pro výuku, které na konci roku 2009 na ploše 5000 m² otevřeme, bude v provozu „pekařský trenažér“ pro 12 osob. V objektu vzniknou dále servisní dílny, sklady strojů a náhradních dílů a centrála Pekass.

 

 

Projekt ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PEKASS úspěšně žádal o podporu formou dotace z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Podnikání a Inovace – Školicí střediska. Výstupy projektu, proškolení a získání praktických pekárenských dovedností, jsou přínosem pro všechny dotčené cílové skupiny projektu. Projekt ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS reaguje na obecný nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce a nabízí jednoduchou a účinnou formou zajistit proškolení pracovníků pro konkrétní typ práce, případně k získání dílčí kvalifi kace. Součástí projektu je vybavení školicího střediska samozřejmě moderní prezentační technikou a nábytkem a zejména moderní strojní zařízení pro výuku základních pekárenských dovedností – výrobě a mísení těsta, tvarování, pečení, vše v souladu se současným trendem přechodu od manuální ke strojní automatizaci v pekárenské výrobě.

 

 

Připravujeme programy školení, do kterých se zapojují přední odborníci z oboru, zahraniční, externí a vlastní specialisté. Podělí se o své vědomosti z oblasti zvyšování produktivity práce, efektivity a kvality výroby, marketingu, obchodu, řízení personálních činností atd. Účastníky seznámí s novými trendy v oboru, inovacemi a v neposlední řadě s problematikou kvality a zdravotní nezávadnosti potravin v souladu se současnou naši a evropskou legislativou.

 

Věříme, že vzdělávání je nejlepší cestou ke společnému úspěchu a ke zvýšení prestiže oboru.

 

www.pekass.cz