Menu

Novinky online

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis


Mám zájem dostávat e-mailem zprávy o novinkách na serveru vlastovicka.cz

Reklama

 

Vlastovicka.cz - pecenie, pekarstvo, pecivo, pekari, casopis

Pekařina

Biopotraviny – trend dneška

Trh s biopotravinami celosvětově roste. Kouzlo bio stylu objevují také čeští spotřebitelé, i když si podle jednoho z průzkumů žádnou bio značku nedokázali spontánně vybavit. Již potřetí bylo v České republice vyhlášeno září měsícem biopotravin a ekologického zemědělství.

Nákup biopotravin ve světle výzkumu

 


Celosvětově tvoří biopotraviny nejrychleji rostoucí segment trhu s potravinami. Společnost pro výzkum trhu a veřejného mínění GfK provedla v červenci 2007 průzkum mezi 500 lidmi od 12 let výše na téma nákupu biopotravin a produktů ekologického zemědělství v ČR.

 


Pravidelně podle průzkumu nakupují biopotraviny 4 % respondentů, občas téměř polovina dotázaných (přesně 45 %). O biopotravinách slyšelo, ale zkušenost s nimi zatím nemá, 49 % dotázaných. Naopak nikdy o biopotravinách neslyšela 2 % dotázaných. Více nakupují biopotraviny ženy než muži. Preference biopotravin je častější v kategoriích mléčných výrobků, pečiva, těstovin a ovocných šťáv.

 

Zároveň však podle průzkumu mají Češi velmi nejasnou představu o tom, co se pod označením „bioprodukt“ skutečně skrývá. 80 % dotázaných si nedokázalo vybavit žádnou konkrétní značku bioproduktů. 12 % zase uvádělo značky, které do této oblasti nepatří.

 

Co jsou to vlastně biopotraviny?

 


Biopotraviny jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů (tedy jedů proti „nežádoucím“ živočichům, rostlinám a houbám) a kteří poskytují svým zvířatům dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu a odpočinek.

 

Pravé a certifi kované biopotraviny jsou v České republice označené grafickým logem „bio“ (případně jeho schválenými modifi kacemi) s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“.

 

Jak získat logo „bio“?

 


Pravidla pro udělování grafického loga „bio“ jsou na rozdíl od některých značek kvality jasně defi novaná zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, a nařízením Rady (EHS) č. 2092/91. Grafi cké logo „bio“ je státní značka ve vlastnictví ministerstva zemědělství. To také pověřuje k činnosti kontrolní organizace, které přímo na ekologických farmách a ve výrobnách biopotravin pravidelně kontrolují, zda jsou pravidla ekologického zemědělství dodržována. Pokud ano, obdrží biologický zemědělec nebo výrobce biopotravin osvědčení (certifikát), že se jedná o biopotravinu. Pouze certifikované biopotraviny lze označovat grafickým logem „bio“.

 


Správně označená biopotravina obsahuje kromě loga „bio“ také kód kontrolní organizace, která daný produkt kontrolovala. V současné době jsou ministerstvem zemědělství k výkonu kontrolní a certifi kační činnosti v ekologickém zemědělství pověřeny tři organizace: KEZ, o.p.s., ABCERTGmBH a Biokont CZ, s.r.o. Podle kódu kontrolní organizace na obale
biopotravin lze poznat, která kontrolní organizace daný produkt kontrolovala a certifikovala. Kódy kontrolních organizací jsou následující: CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02 a CZ-BIOKONT-03

 

Rezervy ve výrobě biopotravin

 

Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství z 31. 8. 2007 hospodařilo v roce 2005 v ČR ekologicky 829 podniků, v roce 2006 jich bylo 963 a do května 2007 to bylo již 1146 podniků. Pro srovnání: v Německu se například v loňském roce hospodařilo na 17 557 ekofarmách, v Ugandě na 50 000 kontrolovaných ekologických farmách.

 

V Česku bylo ke konci roku 2006 certifikováno 152 výrobců biopotravin. Vloni byl v ČR maloobchodní obrat s biopotravinami 760 milionů korun. Méně potěšitelný je však fakt, že dovoz bioproduktů převažuje nad domácí produkcí.

 

Za co si tedy spotřebitel připlatí, rozhodne-li se pro bio? Především za fakt, že nakupuje produkty méně chemické a přírodně vyráběné. Bio zaručuje jistou kvalitu. A v určitém smyslu je to investice do zdraví.